6. 5. 2020 – Zahájení výuky

V pondělí 11.5. 2020 zahajujeme výuku závěrečných ročníků. Výuka žáků 4. JAK bude probíhat v učebně JEZ. Výuka žáků 3. JEZ bude probíhat v učebně 2. JAK (abychom dodrželi dvoumetrové rozestupy mezi žáky a přímou větratelnost třídy).

MŠMT zveřejnilo některé termíny maturitních zkoušek:
1.6. + 2.6.2020 – didaktické testy společné části maturitní zkoušky
nejdříve 10.6.2020 – ústní část maturitní zkoušky
Další termíny upřesníme nejpozději v průběhu příštího týdne.

Výuku nižších ročníků budeme zahajovat 1. 6. 2020, bude probíhat dobrovolnou formou jen po tři dny v týdnu. 
1. + 2. JAK – pondělí a úterý výuka praxe, středa – individuální konzultace z teoretických předmětů
3. JAK – úterý konzultace z teoretických předmětů, středa, čtvrtek výuka praxe
1. + 2. JEZ – středa – individuální konzultace z teoretických předmětů, čtvrtek a pátek výuka praxe.

Klasifikace za 2. pololetí bude probíhat klasifikačním stupněm (známkami), dle vyhlášky MŠMT (k nahlédnutí v příloze), dle které se bude uzavírání klasifikace řídit.
Školní rok bude ukončen 30.6.2020. Výpis vysvědčení žáci obdrží elektronickou formou. Vysvědčení v listinné podobě bude žákům vydáno na začátku září.
Případné komisionální zkoušky (pokud někdo bude z předmětu neklasifikován) uděláme
v posledním týdnu měsíce srpna a nebo v září.

V rámci zahájení výuky byla provedena důkladná desinfekce prostor školy z hlediska ochrany zdraví před Covid 19. Při výuce budou dodržována hygienická pravidla, která na začátku května zveřejnilo MŠMT. Podrobně jsou uvedena v příloze.
Při nástupu do školy žák odevzdá vyplněné a zákonným zástupcem podepsané prohlášení o bezrizikovosti sebe i členů své domácnosti (ke stažení v příloze).