Pro uchazeče

Ředitelka školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení pro obory Jezdec a chovatel koní, Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport. Přihlášky odevzdávejte
na adresu školy nejpozději do 30.6.2020.

Podrobnosti na telefonním čísle 606 112 336

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR CHOVATELSTVÍ
3. 6. 2020 – první řádný termín školní (pohybové) zkoušky
5. 6. 2020 – druhý řádný termín školní (pohybové) zkoušky
8. 6. 2020 – jednotná přijímací zkouška
19. 6. 2020 – první náhradní termín školní (pohybové) zkoušky
22. 6. 2020 – druhý náhradní termín školní (pohybové) zkoušky
23. 6. 2020 – náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
Pozvánka na přijímací zkoušky bude zaslána nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR JEZDEC A CHOVATEL KONÍ
PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
25. 5. 2020 – první řádný termín školní (pohybové) zkoušky
5. 6. 2020 – druhý řádný termín školní (pohybové) zkoušky
19. 6. 2020 – náhradní termín školní (pohybové) zkoušky

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
8. 6. 2020 – řádný termín školní (pohybové) zkoušky
19. 6. 2020 – náhradní termín školní (pohybové) zkoušky
Pozvánka na přijímací zkoušky bude zaslána v průběhu týdne od 11. 5. 2020

Výsledky přijímacího řízení 3. kolo – učební obor – jezdec, chovatel

Výsledky přijímacího řízení 2. kolo – učební obor – jezdec, chovatel

Seznam všech uchazečů – Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport

Seznam přijatých uchazečů – Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport

Výsledky přijímacího řízení – jezdec a chovatel koní

Změna – Podrobné termíny jednotné přijímací zkoušky

Pokyny – Ochrana zdraví v průběhu přijímací zkoušky

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky