Maturity

ZMĚNY V ORGANIZACI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021 NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MŠMT ČR A VĚCNÉHO ZÁMĚRU ÚPRAV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021:

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze:
1. společné části:
– český jazyk a literatura – didaktický test
– cizí jazyk nebo matematika – didaktický test
2. profilové části:
– český jazyk a literatura – ústní zkouška
– cizí jazyk (anglický nebo německý) – ústní zkouška
– odborné profilové předměty I (chov koní a teorie jízdy) – ústní zkouška
– odborné profilové předměty II (chov zvířat, organizace jezdectví, pravidla jezdeckého sportu) –  ústní zkouška
– praktická zkouška

Termíny jednotlivých částí maturitní zkoušky 2021
a) Didaktické testy (řádný termín) 
3. 5. 2021 – od 8. 00 hodin matematika
3. 5. 2021 – od 13. 30 hodin anglický jazyk                                   
4. 5. 2021 – od 8.00 hodin český jazyk a literatura
5. 5. 2021 – od 13.00 hodin německý jazyk

b) Didaktické testy (mimořádný termín) 
14. 6. 2021 – od 9. 00 hodin matematika
14. 6. 2021 – od 14. 30 hodin anglický jazyk
15. 6. 2021 – od 9.00 hodin český jazyk a literatura
16. 6. 2021 – od 13.00 hodin německý jazyk
Mimořádný termín didaktických testů je určen pouze pro žáky, kteří byli v řádném termínu covid pozitivní nebo v karanténě.

c) Ústní zkouška – 18. a 19. 5. 2021 dle platného harmonogramu
d) Praktická zkouška – 27. 5. 2021 dle platného harmonogramu

PRŮBĚH MATURITNÍCH ZKOUŠEK V JARNÍM OBDOBÍ 2020/21

Český jazyk a literatura
Didaktický test – délka 85 minut
Ústní zkouška – příprava trvá 20 minut, zkouška před zkušební maturitní komisí trvá 15 minut. Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Žák ze seznamu minimálně 60 školních děl volí 20 děl (seznam odevzdá nejpozději do 31. 3. 2021). Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
Žák úspěšně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury, jestliže úspěšně vykoná obě části této zkoušky.

Anglický a německý jazyk
Didaktický test – délka 110 minut (40 minut poslechová část, 70 minut část ověřující čtení
a jazykové vědomosti a dovednosti)
Ústní zkouška – příprava trvá 20 minut, zkouška před zkušební maturitní komisí trvá 15 minut. Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu, součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Žák losuje z 20 témat.
Žák úspěšně vykoná zkoušku z cizího jazyka, jestliže úspěšně vykoná obě části této zkoušky.

Matematika
Didaktický test – délka 135 minut

Praktická zkouška
Délka zkoušky maximálně 420 minut. Žák losuje z 15 témat.

Odborný profil I a II
Ústní zkouška – příprava trvá 15 minut, zkouška před zkušební maturitní komisí trvá 15 minut. Žák losuje z 25 otázek.

Maturitní zkoušky proběhnou na adrese školy: Mariánské Lázně 569.