Maturity

Přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 podávají žáci do 30. 11. 2023 k rukám ředitelky školy.

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 se skládá ze:
1. společné části:
– český jazyk a literatura – didaktický test
– cizí jazyk nebo matematika – didaktický test
2. profilové části:
povinné zkoušky:
– český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška
– cizí jazyk (anglický nebo německý) – písemná práce, ústní zkouška
– odborné profilové předměty I (chov koní a teorie jízdy) – ústní zkouška
– odborné profilové předměty II (chov zvířat, organizace jezdectví, pravidla jezd. sportu) –  ústní zkouška
– praktická zkouška

PRŮBĚH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2023/24

Český jazyk a literatura
Didaktický test – délka 85 minut
Písemná práce – délka minimálně 110 minut včetně času na volbu zadání, rozsah minimálně 250 slov, žáci vybírají minimálně ze 4 zadání, povolené pomůcky – Pravidla českého pravopisu.
Ústní zkouška – příprava trvá 20 minut, zkouška před zkušební maturitní komisí trvá 15 minut. Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Žák ze seznamu minimálně 60 školních děl volí 20 děl (seznam odevzdá nejpozději do 31. 3. 2023). Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Anglický a německý jazyk
Didaktický test – délka 110 minut (40 minut poslechová část, 70 minut část ověřující čtení
a jazykové vědomosti a dovednosti)
Písemná práce – délka minimálně 60 minut včetně času na volbu zadání, rozsah minimálně 200 slov, jedno nebo více zadání, povolené pomůcky – překladový slovník.
Ústní zkouška – příprava trvá 20 minut, zkouška před zkušební maturitní komisí trvá 15 minut. Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu, součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Žák losuje z 20 témat.
Na základě písemné žádosti žáka o nahrazení zkoušky lze písemnou práci a ústní zkoušku
z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky minimálně na jazykové úrovni B1. Žádost podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2024.

Matematika
Didaktický test – délka 135 minut, povolené pomůcky – M-F-CH tabulky, kalkulátor bez grafického režimu, rýsovací potřeby

Praktická zkouška
Délka zkoušky maximálně 420 minut. Žák losuje z 15 témat.

Odborný profil I a II
Ústní zkouška – příprava trvá 15 minut, zkouška před zkušební maturitní komisí trvá 15 minut. Žák losuje z 25 otázek.

Maturitní zkoušky proběhnou na adrese školy: Mariánské Lázně 569.