Maturity

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze:
1. společné části:
– český jazyk a literatura – didaktický test
– anglický nebo německý jazyk – didaktický test
nebo matematika – didaktický test
2. profilové části:
– praktická zkouška
– odborné profilové předměty I (chov koní a teorie jízdy) – ústní zkouška
– odborné profilové předměty II (chov zvířat, organizace jezdectví, pravidla jezdeckého sportu) –  ústní zkouška
– český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška
– německý nebo anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška

Maturitní zkoušky proběhnou na adrese školy: Mariánské Lázně 569.
Didaktické testy společné části MZ proběhnou dle harmonogramu MŠMT viz příloha.