Maturity

V roce 2018-2019 praktická maturitní zkouška proběhne na adrese 353 01 Mariánské Lázně 569 /na jízdárně/ dne 25. 4. 2019.

Termín písemných prací z českého jazyka ve společné části maturitní zkoušky nebyl ještě stanoven.

Na adrese teoretického vyučování  proběhne ve dnech 2. – 10. 5. 2019 společná část MZ v jarním zkušebním období/ 2. – 20. 9. 2019 v podzimním období/ a  dne 20. 5. 2019 – ústní MZ – ČJL, ANJ + profily

Maturitní zkouška ve školním roce 2018 / 2019

Praktická maturitní zkouška – 2019

Maturitní otázky – profil 1 – školní rok 2018 / 2019

Maturitní otázky – profil 2 – školní rok 2018 / 2019

Schválená témata – anglický jazyk – maturitní zkouška 2018 / 2019

Schválená témata – německý jazyk – maturitní zkouška 2018 / 2019