25. 6. 2024 – Exkurze Dolní Dvory

Žákyně druhého ročníku oboru chovatelství se zaměřením na chov koní
a jezdecký sport se 24. června 2024 zúčastnily odborné exkurze na Školním statku a středisku ekologické výchovy v Dolních Dvorech.
  Školní statek je vzdělávací zařízení, které funguje v Chebu již od roku 1964. Tradičně poskytuje výukové zázemí pro žáky zemědělských a technických oborů v chebském regionu 
a zároveň se zabývá zemědělskou výrobou. V rámci živočišné výroby je chován masný skot prodávaný na zástav. V rámci rostlinné výroby je největší pozornost věnována pěstování obilovin
a řepky. Při Školním statku Cheb je zřízeno krajské středisko ekologické výchovy s působností napříč všemi formami vzdělání.
V Ekocentru jsou realizovány vzdělávací programy pro školky, základní
i střední školy. Pod Ekocentrem funguje poradenská služba pro oblast přírodopisu, ochrany životního prostředí, EVVO, malochovu hospodářských zvířat a zahrádkaření.
Žákyně se v rámci předmětu chov zvířat se seznámily se základy provozu rostlinné i živočišné výroby. V příštím školním roce zde budou pod dohledem Ing. Horčičky a Ing. Jamelské vykonávat odbornou organizační praxi.  Velmi je zaujala těžká technika i zvířecí obyvatelé. Všichni věříme, že vzájemná spolupráce bude fungovat i v příštích letech.