Kritéria a hodnocení přijímacího řízení

Pro školní rok 2022/2023 přijímáme žáky do těchto oborů:

STUDIJNÍ OBOR 41 – 43 – M/02 denní studium
Chovatelství – chov koní a jezdecký sport

UČEBNÍ OBOR 41 – 53 – H/02 denní studium
Jezdec a chovatel koní

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2022/2023
pro STUDIJNÍ OBOR CHOVATELSTVÍ

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2022/2023 pro studijní obor

 • Přijímací zkoušky proběhnou na adrese školy Mariánské Lázně 569. Pozvánky budou zaslány.
 • Do tohoto oboru vzdělání budou uchazeči konat přijímací zkoušky na základě jednotného zadávání přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Všichni uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“):
  • podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  • podle výsledků dosažených při jednotné přijímací zkoušce
  • podle bodového ohodnocení výsledků pohybové zkoušky (jízda na koni v anglickém sedle v základních chodech koně) nebo na základě předložení dokladu o absolvování zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ) – licence.
 • Jednotná přijímací zkouška se bude konat 12.4.2022 a 13.4.2022.
 • Žákům, kteří spolu s přihláškou ke studiu doloží potvrzení ze školského poradenského zařízení s doporučením o prodloužení času na písemné práce, bude doba konání jednotlivých zkoušek prodloužena.
 • Pořadí uchazečů se stanovuje na základě vzájemného porovnání výsledků všech uchazečů. (60% váha jednotná přijímací zkouška, 40 % vysvědčení a pohybová zkouška/ licence).

Hodnocení přijímacího řízení – školní rok 2022/2023 pro studijní obor

 • Uchazeči budou ve výsledkové listině seřazeni sestupně podle sumarizovaných výsledků dle následujících kritérií (maximálně 166 bodů):
  – výsledky u jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů) – minimum 5 body MAT a 15 bodů ČJL
  – bodový přepočet průměrného prospěchu na vysvědčení z osmé třídy a 1. pololetí  deváté třídy– max. 33 bodů (do 2,00 – 33b., do 2,5 – 15b., 2,5 a více – 0b., pro uchazeče z víceletého gymnázia do 2,2 – 33b., do 2,7 – 15b., 2,7 a více – 0b.)
  – bodové ohodnocení pohybové zkoušky nebo předložení dokladu o absolvování zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ)  – licence – max. 33 bodů, min. 12 bodů.
 • podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v Jezdecké akademii Mariánské Lázně pro školní rok 2022/2023 jsou důležitou součástí přihlášky na naši školu

Termín JPZ je stanoven na úterý  a středu 12. a 13. dubna 2022.
Náhradní termín JPZ je stanoven na úterý  a středu 10. a 11. května 2022.
První termín 1. kola pohybové zkoušky je stanoven na středu 20. dubna 2022.
Druhý termín 1. kola pohybové zkoušky je stanoven na pondělí 25. dubna 2022.

Ilustrační testy ČJL a MAT pro čtyřleté obory – archiv ZIP


Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2022/2023
pro UČEBNÍ OBOR JEZDEC A CHOVATEL KONÍ

Přijímací řízení se skládá ze splnění těchto podmínek: ukončení základního vzdělání, lékařsky potvrzená zdravotní způsobilost, přihláška ke studiu, zájem o koně. Součástí přijímacího řízení je – ověření jezdeckých schopností (jízda na koni v anglickém sedle v základních chodech koně).

První termín 1. kola ověření jezdeckých schopností je stanoven na 25. dubna 2022.
Druhý termín 1. kola ověření jezdeckých schopností je stanoven na 28. dubna 2022.

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Pořadí uchazečů dle registračních čísel bude zveřejněno neprodleně po ukončení přijímacího řízení –  vyvěšeno na nástěnce ve škole a na webu školy / umožnění dálkového přístupu.