Kritéria a hodnocení přijímacího řízení

VZHLEDEM K TOMU, ŽE POČET PODANÝCH PŘIHLÁŠEK DO OBOU OBORŮ JE MENŠÍ NEŽ POČET PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ, VYHLAŠUJE ŘEDITELKA ŠKOLY 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. PŘIHLÁŠKY PODÁVEJTE NEJPOZDĚJI DO 31. 5. 2021

POZOR ZMĚNA TERMÍNŮ!!

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme žáky do těchto oborů:

STUDIJNÍ OBOR 41 – 43 – M/02 denní studium
Chovatelství – chov koní a jezdecký sport

UČEBNÍ OBOR 41 – 53 – H/02 denní studium
Jezdec a chovatel koní

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2021/2022
pro STUDIJNÍ OBOR CHOVATELSTVÍ

Na Jezdecké akademii není jednotná přijímací zkouška připravovaná Centrem podmínkou
pro přijetí ke studiu. Uchazeči budou skládat školní přijímací zkoušku. Školní přijímací zkouška má pouze praktickou část. O zrušení teoretické části rozhodla ředitelka školy na základě nižšího počtu přihlášek, než byl předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
Praktická část zahrnuje pohybovou zkoušku (jízda na koni v anglickém sedle v základních chodech koně). Tuto část zkoušky lze nahradit dokladem o absolvování zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ) – licencí.

 • Všichni uchazeči budou hodnoceni
  • podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
  • podle bodového ohodnocení praktické části přijímací zkoušky, nebo dle předložené ZZVJ

Hodnocení přijímacího řízení – školní rok 2021/2022 pro studijní obor

 • Uchazeči budou ve výsledkové listině seřazeni sestupně podle následujících kritérií (maximálně 50 bodů):
  – bodové ohodnocení pohybové zkoušky nebo předložené ZZVJ (maximálně 25 bodů)
  – bodový přepočet průměrného prospěchu za 1. pololetí 8. a 9. třídy ZŠ dle tabulky

  Prospěch do 1,5 1,51 – 1,80 1,81 – 2,00 2,01 – 2,30 2,31 – 2,50 nad 2,50
  Body 25 bodů 20 bodů 15 bodů 10 bodů 5 bodů 0 bodů

  – nebo bodový přepočet průměrného prospěchu za 1. pololetí odpovídajících ročníků nižšího gymnázia dle tabulky

  Prospěch do 1,8 1,81 – 2,00 2,01 – 2,30 2,31 – 2,50 2,51 – 2,70 nad 2,70
  Body 25 bodů 20 bodů 15 bodů 10 bodů 5 bodů 0 bodů
 • Minimální hranice dosažených bodů nutná pro přijetí:
  Celkový počet bodů – minimálně 20 bodů
  Počet bodů z pohybové zkoušky – minimálně 10 bodů
 • Důležitou součástí přihlášky pro školní rok 2021/2022 na naši školu je splnění zdravotní způsobilosti uchazeče (viz sekce Podmínky zdravotní způsobilosti).

První termín 1. kola školní přijímací zkoušky  je stanoven na 6. května 2021.
Druhý termín 1. kola školní přijímací zkoušky je stanoven na 18. května 2021.

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2021/2022
pro UČEBNÍ OBOR JEZDEC A CHOVATEL KONÍ

Přijímací řízení se skládá ze splnění těchto podmínek: ukončení základního vzdělání, lékařsky potvrzená zdravotní způsobilost, přihláška ke studiu, zájem o koně. Součástí přijímacího řízení je ověření jezdeckých schopností – jízda na koni v anglickém sedle
v základních chodech koně, může být nahrazena dokladem o absolvování zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ) – licencí.

První termín pro ověření jezdeckých schopností je stanoven na 13. května 2021.

Druhý termín pro ověření jezdeckých schopností je stanoven na 18. května 2021.