Instruktor jezdectví

Dne 18. 2. 2022 dokončili další frekventanti kurzu Instruktor jezdectví podzim 2021 své vzdělávání. Úspěšně svou zkoušku složilo dalších 8 nových instruktorů, kterým blahopřejeme.

Zahájení nových kurzů Instruktor jezdectví bude na podzim 2022. Podrobné termíny budou upřesněny. Kurz trvá dva a půl měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě /tedy po ukončení sportovní sezony/. Trvá 160 hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se
na adrese školy Mariánské Lázně 569 na jízdárně na Krakonoši.

Kurzovné je 11 000 Kč. V ceně je zahrnuto – 160 lektorských hodin, pronájem prostor teoretické a praktické výuky, studijní materiály, podklady, organizační zajištění… Osvědčení má celostátní platnost, jsme akreditované středisko MŠMT ČR.

Zkoušky se konají před komisí ČJF, jejíž představitelé též na kurzech vyučují.

Podmínkou pro zařazení do kurzu jsou kritéria pro výběr účastníků – INSTRUKTOR:

  1. Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 18 let.
  2. Uchazeč musí být držitelem jezdecké licence ČJF minimálně 3 roky.
  3. Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni.

Absolvent po ukončení kurzu a složení závěrečných zkoušek obdrží osvědčení o rekvalifikaci
s celostátní platností.

Funkce instruktora v jezdectví je jednou z nejdůležitějších, neboť instruktor dává základ začínajícím jezdcům. Právě na něm záleží, zda základ, na němž bude jezdec budovat svou další kariéru, bude kvalitní, je proto nutné pracovat na výchově a výcviku jezdců už od těch nejmladších.

Získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro činnost v jezdectví, by mělo být samozřejmostí, zvlášť chceme-li, aby jezdecký sport v naší zemi dosahoval úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy.

Program kurzu poskytuje praktické dovednosti a znalosti nutné pro bezpečné vedení výcvikových hodin při tréninku jezdců a koní. Posluchači nabývají znalosti o vyučovacích metodách při výcviku jezdců a koní s cílem naplnit potřeby klientů při praktickém vedení hodin frekventantů jezdeckého sportu.

Forma vzdělávacích akcí

Instruktor jezdectví: víkendové semináře v celkovém rozsahu 160 hodin (90 hodin teorie + 70 hodin praxe), 1denní zkoušky 8 hodin (3 teorie+ 5praxe).

Přihláška

Přihlašujete se v JISu V SEKCI VZDĚLÁVÁNÍ u kurzu instruktor, nebo trenér – ÚVODNÍ PŘIHLÁŠKA /nejpozději do 1. 9. 2022/ a dále Vás žádáme zároveň o vyplnění přiloženého dokumentu přihlášky a jeho zaslání na mail jezdeckaakademie@email.cz.

Budete-li cokoliv potřebovat, můžete kontaktovat Mgr. Hanu Zadinovou na tel. čísle  722951560.

Dokumentace kurzu Instruktor jezdectví

Instruktor jezdectví – podmínky pro získání kvalifikace

Instruktor jezdectví – tématické plány k výuce

 

Reference – absolventi kurzů cvičitel / instruktor jezdectví

Vybrané reference – absolventy kurzů cvičitel / instruktor jezdectví najdete po kliknutí zde »

Fotogalerie z jarního kurzu cvičitel jezdectví (r. 2013)