Instruktor/ instruktorka jezdectví

Zahájení nového kurzu Instruktor jezdectví bude 12. října 2024, závěrečné zkoušky v prosinci 2024. Podrobné termíny rozvrhu budou upřesněny.  Kurz trvá dva a půl měsíce, vyučuje se přes víkendy v zimě / tedy po ukončení a před zahájením sportovní sezony/. Trvá 150 hodin, z nichž 74 hodin je teorie, 76 hodin praxe. Vyučuje se na adrese školy Mariánské Lázně 569 na jízdárně na Krakonoši.

Kurzovné je 12 000 Kč. V ceně je zahrnuto – 150 lektorských hodin, pronájem prostor teoretické a praktické výuky, studijní materiály, podklady, organizační zajištění… Osvědčení má celostátní platnost, jsme akreditované středisko MŠMT ČR a ČJF.

Zkoušky se konají před komisí ČJF, jejíž představitelé též na kurzech vyučují.

Podmínkou pro zařazení do kurzu jsou kritéria pro výběr účastníků – INSTRUKTOR:

  1. Uchazeč musí dovršit věk minimálně 18 let.
  2. Uchazeč musí doložit kopii ukončeného středního vzdělání.
  3. Uchazeč musí doložit zdravotní způsobilost – lékařské potvrzení podle vyhlášky MZ ČR
    č. 391/2013 Sb. (§7)
  4. Uchazeč musí být držitelem jezdecké licence ČJF minimálně 3 roky.

Absolvent po ukončení kurzu a složení závěrečných zkoušek obdrží osvědčení o rekvalifikaci
s celostátní platností.

Funkce instruktora v jezdectví je jednou z nejdůležitějších, neboť instruktor dává základ začínajícím jezdcům. Právě na něm záleží, zda základ, na němž bude jezdec budovat svou další kariéru, bude kvalitní, je proto nutné pracovat na výchově a výcviku jezdců už od těch nejmladších.

Získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro činnost v jezdectví, by mělo být samozřejmostí, zvlášť chceme-li, aby jezdecký sport v naší zemi dosahoval úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy.

Program kurzu poskytuje praktické dovednosti a znalosti nutné pro bezpečné vedení výcvikových hodin při tréninku jezdců a koní. Posluchači nabývají znalosti o vyučovacích metodách při výcviku jezdců a koní s cílem naplnit potřeby klientů při praktickém vedení hodin frekventantů jezdeckého sportu.

Forma vzdělávacích akcí

Instruktor jezdectví: víkendové semináře v celkovém rozsahu 150 hodin (74 hodin teorie + 76 hodin praxe), 1denní zkoušky 8 hodin (3 teorie+ 5praxe).

Přihláška

Přihlašujete se v JISu V SEKCI VZDĚLÁVÁNÍ u kurzu instruktor, nebo trenér – ÚVODNÍ PŘIHLÁŠKA. 

Budete-li cokoliv potřebovat, můžete kontaktovat Mgr. Hanu Zadinovou na tel. čísle  722951560.

Dokumentace kurzu Instruktor jezdectví

Podmínky instruktor AKSJAK 2024

UČEBNÍ PLÁN INSTRUKTOR

Reference – absolventi kurzů cvičitel / instruktor jezdectví

Vybrané reference – absolventy kurzů cvičitel / instruktor jezdectví najdete po kliknutí zde »

Fotogalerie z jarního kurzu cvičitel jezdectví (r. 2013)