Instruktor jezdectví

Další kurz odborného vzdělávání k získání osvědčení o odborné způsobilosti Instruktora jezdectví bude zahájen v sobotu 2. 10. 2021, ukončení kurzu instruktora předpokládáme nejpozději k 15. 12. 2021. Trvá dva a půl měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě
/tedy po ukončení sportovní sezony/. Trvá 160 hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se
na adrese školy Mariánské Lázně 569 na jízdárně na Krakonoši.

Kurzovné je 11 000 Kč. V ceně je zahrnuto – 160 lektorských hodin, pronájem prostor teoretické a praktické výuky, studijní materiály, podklady, organizační zajištění… Osvědčení má celostátní platnost, jsme akreditované středisko MŠMT ČR.

Zkoušky se konají před komisí ČJF, jejíž představitelé též na kurzech vyučují.

Podmínkou pro zařazení do kurzu jsou kritéria pro výběr účastníků – INSTRUKTOR:

  1. Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 18 let.
  2. Uchazeč musí být držitelem jezdecké licence ČJF minimálně 3 roky.
  3. Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni.

Absolvent po ukončení kurzu a složení závěrečných zkoušek obdrží osvědčení o rekvalifikaci
s celostátní platností.

Funkce instruktora v jezdectví je jednou z nejdůležitějších, neboť instruktor dává základ začínajícím jezdcům. Právě na něm záleží, zda základ, na němž bude jezdec budovat svou další kariéru, bude kvalitní, je proto nutné pracovat na výchově a výcviku jezdců už od těch nejmladších.

Získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro činnost v jezdectví, by mělo být samozřejmostí, zvlášť chceme-li, aby jezdecký sport v naší zemi dosahoval úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy.

Program kurzu poskytuje praktické dovednosti a znalosti nutné pro bezpečné vedení výcvikových hodin při tréninku jezdců a koní. Posluchači nabývají znalosti o vyučovacích metodách při výcviku jezdců a koní s cílem naplnit potřeby klientů při praktickém vedení hodin frekventantů jezdeckého sportu.

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně se v pátek 11., v sobotu  12. a  v neděli 13. prosince 2020 konaly zkoušky frekventantů vzdělávacího kurzu INSTRUKTOR JEZDECTVÍ – podzim 2020.

 Svou zkoušku zde úspěšně složilo 23 nových instruktorů, kteří zdárně prošli náročnou teoretickou, ale i praktickou zkouškou povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci Instruktor jezdectví, a to i v této složité covidové době, kdy část kurz proběhla zcela standardně prezenční formou a část distančně. Z nařízení vlády a vzhledem
k mimořádným opatřením frekventanti poprvé v historii část teorie absolvovali výukou nejen online před kamerou, ale i v prostředí Google Meet a Microsoft Teams. Sluší
se touto cestou poděkovat nejen účastníkům kurzu, ale i přednášejícím lektorům, neboť se museli „ poprat „ s moderními metodami výuky. Všichni to zvládli skvěle.

Absolventi byli velmi dobře připraveni a podali výborné výkony jak v teoretické, tak praktické rovině.

Přejeme všem novým instruktorům, kteří k nám do AS Jezdecké akademie – SOŠ Mariánské Lázně dojížděli ze všech koutů ČR, vše dobré! Máme radost, že se v náročné odborné kvalifikaci vzdělávají dál.

Neděle 13. 12. byla i termínem ke složení závěrečných zkoušek další skupiny rozhodčích jezdeckých soutěží. Uspělo všech 15 přihlášených účastníků.  

Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu ML a v nových učebnách Jezdecké akademie Mariánské Lázně, hlavním komisařkou byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak byli Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík
a pan Ondřej Nágr.

Všem absolventům blahopřejeme.

Forma vzdělávacích akcí

Instruktor jezdectví: víkendové semináře v celkovém rozsahu 160 hodin (90 hodin teorie + 70 hodin praxe), 1denní zkoušky 8 hodin (3 teorie+ 5praxe).

Přihláška

Přihlašujete se v JISu V SEKCI VZDĚLÁVÁNÍ u kurzu instruktor, nebo trenér – ÚVODNÍ PŘIHLÁŠKA /nejpozději do 1. 9. 2021/ a dále Vás žádáme zároveň o vyplnění přiloženého dokumentu přihlášky a jeho zaslání na mail jezdeckaakademie@email.cz.

Budete-li cokoliv potřebovat, můžete kontaktovat Mgr. Hanu Zadinovou na tel. čísle  722951560.

Dokumentace kurzu Instruktor jezdectví

Instruktor jezdectví – podmínky pro získání kvalifikace

Instruktor jezdectví – tématické plány k výuce

Ukončený kurz cvičitel

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně se ve dnech 2. a 3. prosince 2018 konaly zkoušky frekventantů vzdělávacího kurzu Instruktor jezdectví. Svou zkoušku zde úspěšně složilo 15 nových absolventů, kteří zdárně prošli teoretickou, ale i praktickou zkouškou povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci Instruktor jezdectví. Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně, hlavním komisařem byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak byli Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík a pan Ondřej Nágr.

Přejeme novým instruktorům vše dobré a máme radost, že se lidé „z koňského světa“ vzdělávají dál, za realizační tým Zadinová

Reference – absolventi kurzů cvičitel / instruktor jezdectví

Vybrané reference – absolventy kurzů cvičitel / instruktor jezdectví najdete po kliknutí zde »

Fotogalerie z jarního kurzu cvičitel jezdectví (r. 2013)