Instruktor jezdectví

Další kurz odborného vzdělávání k získání osvědčení o odborné způsobilosti Instruktora jezdectví bude otevřen dnem 5.10.2019, trvá dva a půl měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy po ukončení sportovní sezony/. Trvá 160 hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách školy na adrese Mariánské Lázně 569 na jízdárně na Krakonoši.

Kurzovné je 11 000 Kč. V ceně je zahrnuto – 160 lektorských hodin, pronájem prostor teoretické a praktické výuky, studijní materiály, podklady, organizační zajištění… Osvědčení má celostátní platnost, jsme akreditované středisko MŠMT ČR.

Zkoušky se konají před komisí ČJF, jejíž představitelé též na kurzech vyučují.

Podmínkou pro zařazení do kurzu jsou kritéria pro výběr účastníků – INSTRUKTOR:

  1. Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 18 let.
  2. Uchazeč musí být držitelem jezdecké licence ČJF minimálně 3 roky.
  3. Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni.

Absolvent po ukončení kurzu a složení závěrečných zkoušek obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Funkce instruktora v jezdectví je jednou z nejdůležitějších, neboť instruktor dává základ začínajícím jezdcům. Právě na něm záleží, zda základ, na němž bude jezdec budovat svou další kariéru, bude kvalitní, je proto nutné pracovat na výchově a výcviku jezdců už od těch nejmladších.

Získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro činnost v jezdectví, by mělo být samozřejmostí, zvlášť chceme-li, aby jezdecký sport v naší zemi dosahoval úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy.

Program kurzu poskytuje praktické dovednosti a znalosti nutné pro bezpečné vedení výcvikových hodin při tréninku jezdců a koní. Posluchači nabývají znalosti o vyučovacích metodách při výcviku jezdců a koní s cílem naplnit potřeby klientů při praktickém vedení hodin frekventantů jezdeckého sportu.

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně byl dne 5. 10. 2019 zahájen další kurz Instruktor jezdectví. Přijato bylo 23 nových frekventantů, kteří splnili požadavky pro přijetí a kteří se poprvé v historii přihlašovali přes Jednotný informační systém ČJF. Všem přejeme zdárné studium, jehož zakončení vyvrcholí ve dnech
7. a 8. prosince 2019 závěrečnými zkouškami. Frekventanti vzdělávacího kurzu musí úspěšně složit teoretickou, ale i praktickou zkoušku povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci Instruktor jezdectví. Zkoušky budou probíhat v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně, hlavním komisařem byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík a pan Ondřej Nágr.

 Aktuální rozvrh kurzu je přiložen jako příloha.

Podrobnosti k průběhu praxe:

Praxe v termínu 6.10. – věnována jízdárenským povelům

Praxe v termínu 13.10. – věnována drezurní úloze a klinice

Praxe v termínu 20.10. – věnována parkuru

Praxe v termínu 3.11. –  věnována nácviku vedení hodiny a lonžování začátečníka, není tedy nutné, abyste si vozili vlastní koně (figuranty zajišťuje Jezdecká akademie).

Praxe  v termínu 9.11. – věnována drezurní přípravě s panem Čmolíkem, v tomto termínu je vlastní kůň nutností.

Praxe v termínu 24.11. je praxe vyhrazena opět drezuře a je to poslední možnost si úlohu zajet.

Praxe v termínu 1.12. proběhne skoková s O. Nágrem

  Nabízíme možnost si parkur vyzkoušet i v sobotu 30.11. po výuce ve škole, v odpoledních hodinách . Vzhledem k tomu, že zde bude přítomný celý víkend O. Nágr i J. Stebelská, můžeme praxi nakombinovat dle Vašich přání a požadavků . V případě Vašeho zájmu můžeme věnovat poslední praxi i vedení hodiny (po tréninku parkuru) – domluvíme se osobně 30.11.

Pokud budete potřebovat ustájení pro Vašeho koně, kontaktujte, prosím,
Bc. J. Stebelskou (739210762)

7. a 8. prosince 2019 se na základě  přihlášení frekventantů v JISu konají zkoušky kurzu INSTRUKTOR JEZDECTVÍ.
Zahajovat budeme po oba dny v 8,00 hodin v učebnách JEZ a 2. JAK v Jezdecké akademii Mariánské Lázně v areálu jízdárny Krakonoš na adrese Mariánské Lázně 569.
Zkouška se skládá z části písemné – test, ústní a praktické.
Zahájíme společné testem, poté parkur….drezura… mezitím ústní zkoušení.
Podrobnosti k organizaci zkoušky Vám objasníme při zahájení, celá organizace je v kompetenci hlavní komisařky a je dle dokumentu Vzdělávání ČJF.
Předpokládaný konec je cca  15, 00 – 16,00 hodin.
Rozdělení do skupin proběhlo dle počtu frekventantů, kteří splnili všechny podmínky
a kteří se ke zkoušce přihlásili řádně a včas.
Komise jmenovaná ČJF ke zkouškám:  Ing. Marcela Šímová- hlavní komisařka, Ing. Jan Šíma, Vít Čmolík a Ondřej Nágr / komisaři.
Nezapomeňte pomůcky potřebné ke zkouškám. Přejeme hezké dny s přípravou
na zkoušky!
Za akreditační středisko – Mgr. Hana Zadinová

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně se v sobotu  7. a  v neděli 8. prosince 2019 konaly zkoušky frekventantů vzdělávacího kurzu Instruktor jezdectví – podzim 2019. Svou zkoušku zde úspěšně složilo v sobotu osm nových absolventů, kteří zdárně prošli teoretickou, ale i praktickou zkouškou povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci Instruktor jezdectví.

Adventní neděle dalším frekventantům moc nesedla, neboť uspěly pouze čtyři frekventantky. Tři frekventanti kurzu si budou muset vykonat zkoušku opravnou / dva podcenili teoretickou přípravu a neuspěli v testu v písemné části zkoušky a jedné frekventantce „ nevyšel “ parkur/.

 Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu ML a v nových prostorách Jezdecké akademie Mariánské Lázně, hlavním komisařkou byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak byli Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík
a pan Ondřej Nágr

 Přejeme všem 12 novým instruktorům vše dobré a máme radost, že se lidé „z koňského světa“ vzdělávají dál, za realizační tým Zadinová

Forma vzdělávacích akcí

Instruktor jezdectví: víkendové semináře v celkovém rozsahu 170 hodin (95 hodin teorie + 75 hodin praxe), 1denní zkoušky 8 hodin (3 teorie+ 5praxe).

Přihláška

Přihlašujete se v JISu V SEKCI VZDĚLÁVÁNÍ u kurzu instruktor, nebo trenér – ÚVODNÍ PŘIHLÁŠKA /nejpozději do 1. 9. 2019/ a dále Vás žádáme zároveň o vyplnění přiloženého dokumentu přihlášky a jeho zaslání na mail jezdeckaakademie@email.cz.

Budete-li cokoliv potřebovat, můžete kontaktovat Mgr. Hanu Zadinovou na tel. čísle  722951560.

Dokumentace kurzu Instruktor jezdectví

Instruktor jezdectví – podmínky pro získání kvalifikace

Instruktor jezdectví – tématické plány k výuce

Instruktor jezdectví – podzim 2019 – rozvrh hodin

Ukončený kurz cvičitel

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně se ve dnech 2. a 3. prosince 2018 konaly zkoušky frekventantů vzdělávacího kurzu Instruktor jezdectví. Svou zkoušku zde úspěšně složilo 15 nových absolventů, kteří zdárně prošli teoretickou, ale i praktickou zkouškou povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci Instruktor jezdectví. Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně, hlavním komisařem byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak byli Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík a pan Ondřej Nágr.

Přejeme novým instruktorům vše dobré a máme radost, že se lidé „z koňského světa“ vzdělávají dál, za realizační tým Zadinová

Reference – absolventi kurzů cvičitel / instruktor jezdectví

Vybrané reference – absolventy kurzů cvičitel / instruktor jezdectví najdete po kliknutí zde »

Fotogalerie z jarního kurzu cvičitel jezdectví (r. 2013)