Instruktor jezdectví

Další kurz odborného vzdělávání k získání osvědčení o odborné způsobilosti Instruktora jezdectví bude otevřen dnem 5.10.2019, trvá dva a půl měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy po ukončení sportovní sezony/. Trvá 160 hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se v prostorách školy v budově Autospektra v Mariánských Lázních na Plzeňské ulici a 70 hodin praxe, které se vyučují na adrese Mariánské Lázně 560 jízdárna na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML.

Kurzovné je 11 000 Kč. V ceně je zahrnuto – 160 lektorských hodin, pronájem prostor teoretické a praktické výuky, studijní materiály, podklady, organizační zajištění… Osvědčení má celostátní platnost, jsme akreditované středisko MŠMT ČR.

Zkoušky se konají před komisí ČJF, jejíž představitelé též na kurzech vyučují.

Podmínkou pro zařazení do kurzu jsou kritéria pro výběr účastníků – INSTRUKTOR:

  1. Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 18 let.
  2. Uchazeč musí být držitelem jezdecké licence ČJF minimálně 3 roky.
  3. Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni.

Absolvent po ukončení kurzu a složení závěrečných zkoušek obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Funkce instruktora v jezdectví je jednou z nejdůležitějších, neboť instruktor dává základ začínajícím jezdcům. Právě na něm záleží, zda základ, na němž bude jezdec budovat svou další kariéru, bude kvalitní, je proto nutné pracovat na výchově a výcviku jezdců už od těch nejmladších.

Získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro činnost v jezdectví, by mělo být samozřejmostí, zvlášť chceme-li, aby jezdecký sport v naší zemi dosahoval úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy.

Program kurzu poskytuje praktické dovednosti a znalosti nutné pro bezpečné vedení výcvikových hodin při tréninku jezdců a koní. Posluchači nabývají znalosti o vyučovacích metodách při výcviku jezdců a koní s cílem naplnit potřeby klientů při praktickém vedení hodin frekventantů jezdeckého sportu.

Forma vzdělávacích akcí

Instruktor jezdectví: víkendové semináře v celkovém rozsahu 170 hodin (95 hodin teorie + 75 hodin praxe), 1denní zkoušky 8 hodin (3 teorie+ 5praxe).

Přihláška

Máte -li zájem, můžete si přihlášku stáhnout na www.jezdeckaakademie.cz v sekci akreditované středisko, zde si také najdete další informace k dalšímu vzdělávání dospělých. Vyplněnou a naskenovanou přihlášku můžete zaslat zpět klidně hned/, tím si zajišťujete místo a automaticky Vás zařadíme do systému, kdy budete získávat další informace.

Budete-li cokoliv potřebovat, můžete kontaktovat ředitelku školy Mgr. Hanu Zadinovou na tel. čísle  722951560.

Dokumentace kurzu Instruktor jezdectví

Instruktor jezdectví – podmínky pro získání kvalifikace

Instruktor jezdectví – tématické plány k výuce

Instruktor jezdectví – podzim 2018 – rozvrh hodin

Ukončený kurz cvičitel

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně se ve dnech 2. a 3. prosince 2018 konaly zkoušky frekventantů vzdělávacího kurzu Instruktor jezdectví. Svou zkoušku zde úspěšně složilo 15 nových absolventů, kteří zdárně prošli teoretickou, ale i praktickou zkouškou povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci Instruktor jezdectví. Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně, hlavním komisařem byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak byli Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík a pan Ondřej Nágr.

Přejeme novým instruktorům vše dobré a máme radost, že se lidé „z koňského světa“ vzdělávají dál, za realizační tým Zadinová

Reference – absolventi kurzů cvičitel / instruktor jezdectví

Vybrané reference – absolventy kurzů cvičitel / instruktor jezdectví najdete po kliknutí zde »

Fotogalerie z jarního kurzu cvičitel jezdectví (r. 2013)