7. 5. 2020 – Přijímací zkoušky pro čtyřletý studijní obor chovatelství

3. 6. 2020 – první řádný termín školní (pohybové) zkoušky
5. 6. 2020 – druhý řádný termín školní (pohybové) zkoušky
8. 6. 2020 – jednotná přijímací zkouška
19. 6. 2020 – první náhradní termín školní (pohybové) zkoušky
22. 6. 2020 – druhý náhradní termín školní (pohybové) zkoušky
23. 6. 2020 – náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

Pozvánka na přijímací zkoušky bude zaslána nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky.