Obory a jejich charakteristika

Studijní obor: 41-43M/02 Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport

Studijní obor pro absolventy 9. ročníků ZŠ, studenty a absolventy SOU a SŠ.

 • Délka studia 4 roky,
 • zaměření jezdectví a chov koní,
 • dosažený stupeň vzdělání – úplné střední odborné,
 • způsob ukončení – maturitní zkouška, ZZVJ, licence jezdce a cvičitele.

Praktické maturity - Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.Maturitní předměty (povinné)

 1. Společná maturitní zkouška: český jazyk, cizí jazyk, matematika
 2. Profilová maturitní zkouška:
  • odborný profilový blok I. (chov koní, teorie jízdy na koni)
  • odborný profilový blok II. (chov zvířat, pravidla jezdeckého sportu, organizace jezdectví)
  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyk
 3. Praktická zkouška

Koncepce výuky je maximálně zaměřena na soudobé konkrétní informace z organizace a technologie chovu koní a jezdeckého sportu. Teoretické znalosti a praktické návyky poskytující souběžně se studiem možnost plnění základních kvalifikací a aktivní provozování jezdeckého sportu.

Žáci se seznamují s provozem jezdeckého zařízení po stránce technologie, organizace i ekonomiky. Práce s počítačem je přímo zaměřena na software, který souvisí s organizací chovu koní a jezdeckého sportu a umožňuje automatické doplňování dat pro kontrolu užitkovosti a dědičnosti.

Žáci mohou během studia získat jezdeckou licenci, cvičitelskou licenci, řidičská oprávnění na osobní a nákladní automobil a traktor.

Škola zajišťuje ubytování a stravování.

Učební obor: 41-53H/02 Jezdec a chovatel koní

 • Učební obor připravuje pracovníky s kvalifikací pro dělnické povolání jezdec a chovatel koní,
 • žáci jsou připravováni pro výkon veškeré kvalifikované práce v chovu koní, jezdectví a základního výcviku mladých koní

Délka přípravy: 3 roky denního studia
Učební obor je určen pro: chlapce a dívky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list.