Upozornění a užitečné informace

Upozornění k formátu elektronických dokumentů

Jezdecká akademie upozorňuje všechny své žáky na to, že veškeré pracovní listy, prezentace v programu PowerPoint, seznamy četby, záznamy o přečtené četbě a další úkoly zadané jednotlivými vyučujícími, které se budou odevzdávat v elektronické podobě, musí mít podobu klasických formátů, tj. doc(x), ppt(x), pdf.

Ostatní formáty typu odt, abw a další nebudou učitelé akceptovat. Takto odevzdaná práce bude posuzována stejně, jako kdyby nebyla odevzdána vůbec.

Nápověda k uložení do požadovaného formátu

Požadovaný formát elektronických dokumentů vytvoříte pomocí volby „Soubor > Uložit jako…“ nebo pomocí volby „Soubor > Exportovat …“. V otevřeném dialogovém okně pak vyberte požadovaný formát dokumentu (volba „Uložit jako typ“).
POZOR!! Volbou „Uložit jako …“ nebo „Exportovat …“ vytváříte kopii Vašeho originálního dokumentu, který si nezapomeňte uchovat pro jeho případné pozdější úpravy.