Trenér II. třídy

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně byl dne 19. 2. 2022 ukončen další vzdělávací kurz Trenér II. třídy v jezdectví. Všem novým trenérům přejeme úspěšné trénovaní. Všichni zdárně ukončili studium, které pro tento kurz navíc bylo komplikované mimořádnými opatřeními vlády kvůli covidu, na druhou stranu je nutné pochválit lektory, neboť si poradili s distanční výukou při konzultacích, které nemohly probíhat prezenčně. Zakončení vyvrcholilo závěrečnými zkouškami. Frekventanti vzdělávacího kurzu úspěšně složili teoretickou, ale i praktickou zkoušku povinnou
pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci Trenér jezdectví. Zkoušky proběhly
za dodržování všech podmínek v areálu Jezdecké akademie – SOŠ Mariánské Lázně a Jezdeckého klubu Mariánské Lázně, hlavním komisařkou byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík a paní Jaromíra Nachtigalová.

Blahopřejeme!

Za realizační tým, Zadinová H.

Kurz trenér, cvičitel jezdectví - Jezdecká akademie Mariánské LázněJezdecký sport v naší zemi si uvědomuje důležitost vzdělání
a získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro výkon funkcí a trénink v oblasti jednotlivých disciplín jezdeckého sportu, se tak stává samozřejmostí.

Frekventanti kurzu si odborně zvyšují svou kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání dospělých. Jezdecká akademie tedy nejen
pro své absolventy připravuje možnost dalšího profesního růstu.

Další kurz trenérů je plánován na podzim 2022

Kurz Trenér II. třídy bude zahájen na podzim 2022. Kurz trvá 240 hodin, 
do 28. 2. 2023 a kurzovné je 15 000,- Kč.

Kurz pro trenéry trvá čtyři měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy po ukončení sportovní sezony/. Učební plán je 240 hodin, z nichž 143 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši 569 v Mariánských Lázních a 97 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML.

Podmínkou pro zařazení do kurzu jsou kritéria pro výběr účastníků:

  • Uchazeč musí dovršit v roce konání zkoušky věk minimálně 25 let a musí mít minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
  • Uchazeč musí dosáhnout prokazatelnou výkonnost „S“ .

Absolvent po ukončení kurzu a složení závěrečných zkoušek obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Práce trenéra se odráží na výkonnosti dvojice jezdec a kůň. Celková kvalita trenérů obecně pak ovlivňuje úroveň jezdeckého sportu, je proto důležité investovat dostatečné úsilí do vzdělání trenérů.

Získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro výkon funkcí a trénink
v oblasti jednotlivých disciplín jezdeckého sportu, by mělo být samozřejmostí, zvlášť chceme-li, aby jezdecký sport v naší zemi dosahoval úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy.

Program jednotlivých kurzů cvičitelů a trenérů v jezdectví poskytuje praktické dovednosti
a znalosti nutné pro bezpečné vedení výcvikových hodin při tréninku jezdců a koní. Posluchači nabývají znalosti o vyučovacích metodách při výcviku jezdců a koní s cílem naplnit potřeby klientů při praktickém vedení hodin frekventantů jezdeckého sportu.

Forma vzdělávací akce, cena

Víkendové semináře v celkovém rozsahu 240 hod (143 hodin teorie + 97 hodin praxe), 2denní zkoušky celkem 14 hodin (6 teorie + 8 praxe). Cena kurzu je 15.000 korun.

Přihláška

Přihlašujete se v JISu V SEKCI VZDĚLÁVÁNÍ u kurzu instruktor, nebo trenér – ÚVODNÍ PŘIHLÁŠKA /nejpozději do 1. 9. 2022/ a dále Vás žádáme zároveň o vyplnění přiloženého dokumentu přihlášky a jeho zaslání na  mail jezdeckaakademie@email.cz.

Budete-li cokoliv potřebovat, můžete kontaktovat Mgr. Hanu Zadinovou na tel. čísle  722951560.

Tematický plán k výuce

Tématický plán – Trenér II. třídy

Výběr fotografiíí z ukončených kurzů