Trenér II. třídy

Kurz trenér, cvičitel jezdectví - Jezdecká akademie Mariánské LázněJezdecký sport v naší zemi si uvědomuje důležitost vzdělání
a získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro výkon funkcí a trénink v oblasti jednotlivých disciplín jezdeckého sportu, se tak stává samozřejmostí.

Frekventanti kurzu si odborně zvyšují svou kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání dospělých. Jezdecká akademie tedy nejen
pro své absolventy připravuje možnost dalšího profesního růstu.

Další kurz trenérů je plánován na podzim 2023

Další kurz trenérů otevíráme v říjnu 2023. Kurz Trenér II. třídy bude zahájen na podzim
14.10. 2023. Kurz trvá 240 hodin do 28. 2. 2024 a kurzovné je 15 000,- Kč.

Kurz pro trenéry trvá čtyři měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy po ukončení sportovní sezony/. Učební plán je 240 hodin, z nichž 143 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši 569 v Mariánských Lázních a 97 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML.

Podmínkou pro zařazení do kurzu jsou kritéria pro výběr účastníků:
– Uchazeč musí dovršit v roce konání zkoušky věk minimálně 25 let a musí mít minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
– Uchazeč musí dosáhnout prokazatelnou výkonnost „S“ .

Absolvent po ukončení kurzu a složení závěrečných zkoušek obdrží osvědčení o rekvalifikaci
s celostátní platností.

Práce trenéra se odráží na výkonnosti dvojice jezdec a kůň. Celková kvalita trenérů obecně pak ovlivňuje úroveň jezdeckého sportu, je proto důležité investovat dostatečné úsilí do vzdělání trenérů.

Získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro výkon funkcí a trénink
v oblasti jednotlivých disciplín jezdeckého sportu, by mělo být samozřejmostí, zvlášť chceme-li, aby jezdecký sport v naší zemi dosahoval úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy.

Program jednotlivých kurzů cvičitelů a trenérů v jezdectví poskytuje praktické dovednosti
a znalosti nutné pro bezpečné vedení výcvikových hodin při tréninku jezdců a koní. Posluchači nabývají znalosti o vyučovacích metodách při výcviku jezdců a koní s cílem naplnit potřeby klientů při praktickém vedení hodin frekventantů jezdeckého sportu.

Forma vzdělávací akce, cena

Víkendové semináře v celkovém rozsahu 240 hod (143 hodin teorie + 97 hodin praxe), 2denní zkoušky celkem 14 hodin (6 teorie + 8 praxe). Cena kurzu je 15.000 korun.

Přihláška

Přihlašujete se v JISu V SEKCI VZDĚLÁVÁNÍ u kurzu instruktor, nebo trenér – ÚVODNÍ PŘIHLÁŠKA /nejpozději do 10. 10. 2023/ a dále Vás žádáme zároveň o vyplnění přiloženého dokumentu přihlášky a jeho zaslání na  mail jezdeckaakademie@email.cz.

Budete-li cokoliv potřebovat, můžete kontaktovat Mgr. Hanu Zadinovou na tel. čísle  722951560.

Tematický plán k výuce

Tématický plán – Trenér II. třídy

Výběr fotografiíí z ukončených kurzů