Trenér II. třídy

Kurz trenér, cvičitel jezdectví - Jezdecká akademie Mariánské LázněJezdecký sport v naší zemi si uvědomuje důležitost vzdělání a získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro výkon funkcí a trénink v oblasti jednotlivých disciplín jezdeckého sportu, se tak stává samozřejmostí.

Frekventanti kurzu si odborně zvyšují svou kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání dospělých. Jezdecká akademie tedy nejen pro své absolventy připravuje možnost dalšího profesního růstu.

Další kurz trenérů je plánován na podzim 2019

Kurz Trenér II.třídy bude otevřen 5.10.2019 za předpokladu, že se přihlásí dostatečný počet zájemců, kteří splňují podmínky. Kurz trvá 240 hodin, ukončen bude v prvním týdnu měsíce února 2020 a kurzovné je 15 000,- Kč.

Kurz trvá dva měsíce – 160 vyučovacích hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se v prostorách školy v budově Autospektra v Mariánských Lázních a 70 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, Jezdecký klub ML., vyučuje se přes víkendy po ukončení sportovní sezony.

Podmínkou pro zařazení do kurzu jsou kritéria pro výběr účastníků:

  • Uchazeč musí dovršit v roce konání zkoušky věk minimálně 25 let a musí mít minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
  • Uchazeč musí dosáhnout prokazatelnou výkonnost „S“ .

Absolvent po ukončení kurzu a složení závěrečných zkoušek obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Práce trenéra se odráží na výkonnosti dvojice jezdec a kůň. Celková kvalita trenérů obecně pak ovlivňuje úroveň jezdeckého sportu, je proto důležité investovat dostatečné úsilí do vzdělání trenérů.

Získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro výkon funkcí a trénink v oblasti jednotlivých disciplín jezdeckého sportu, by mělo být samozřejmostí, zvlášť chceme-li, aby jezdecký sport v naší zemi dosahoval úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy.

Program jednotlivých kurzů cvičitelů a trenérů v jezdectví poskytuje praktické dovednosti a znalosti nutné pro bezpečné vedení výcvikových hodin při tréninku jezdců a koní. Posluchači nabývají znalosti o vyučovacích metodách při výcviku jezdců a koní s cílem naplnit potřeby klientů při praktickém vedení hodin frekventantů jezdeckého sportu.

Forma vzdělávací akce, cena

Víkendové semináře v celkovém rozsahu 240 hod (143 hodin teorie + 97 hodin praxe), 2denní zkoušky celkem 14 hodin (6 teorie + 8 praxe). Cena kurzu je 15.000 korun.

Přihláška

Máte -li zájem, můžete si přihlášku stáhnout na www.jezdeckaakademie.cz v sekci akreditované středisko, zde si také najdete další informace k dalšímu vzdělávání dospělých. Vyplněnou a naskenovanou přihlášku můžete zaslat zpět klidně hned/, tím si zajišťujete místo a automaticky Vás zařadíme do systému, kdy budete získávat další informace.

Budete-li cokoliv potřebovat, můžete kontaktovat ředitelku školy Mgr. Hanu Zadinovou na tel. čísle  722951560.

Tématický plán k výuce

Tématický plán – Trenér II. třídy

Dokončení kurzu Trenér jezdectví II. třídy 2013/2014

Škola z nabídky dalšího vzdělávání pro oblast trhu dokončila kurz -Trenér jezdectví II. třídy. Ve víkendových seminářích v celkovém rozsahu 240 hodin ukončili závěrečnou zkouškou před komisí dne 15. 2. 2014 tři noví trenéři, kteří obdrželi osvědčení o odborné způsobilosti z rukou pana prezidenta ČJF Ing. Jaroslava Pecháčka.

Práce trenéra se odráží na výkonnosti dvojice jezdec a kůň. Celková kvalita trenérů obecně pak ovlivňuje úroveň jezdeckého sportu, je proto dobře, že další trenéři získali pedagogické, metodické a praktické znalosti, nutné pro výkon funkce a trénink.

Blahopřejeme novým trenérům a přejeme mnoho úspěšných jezdců a koní.

Výběr fotografiíí z ukončených kurzů