Trenér II. třídy

Kurz trenér, cvičitel jezdectví - Jezdecká akademie Mariánské LázněJezdecký sport v naší zemi si uvědomuje důležitost vzdělání a získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro výkon funkcí a trénink v oblasti jednotlivých disciplín jezdeckého sportu, se tak stává samozřejmostí.

Frekventanti kurzu si odborně zvyšují svou kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání dospělých. Jezdecká akademie tedy nejen pro své absolventy připravuje možnost dalšího profesního růstu.

Další kurz trenérů je plánován na podzim 2017

Kurz Trenér II.třídy bude otevřen v sobotu 7.10.2017 za předpokladu, že se přihlásí dostatečný počet zájemců, kteří splňují podmínky. Kurz trvá 240 hodin, ukončen bude v prvním týdnu měsíce února 2018 a kurzovné je 15 000,- Kč.

Kurz trvá dva měsíce – 160 vyučovacích hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se v prostorách školy v budově Autospektra v Mariánských Lázních a 70 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, Jezdecký klub ML., vyučuje se přes víkendy po ukončení sportovní sezony.

Podmínkou pro zařazení do kurzu jsou kritéria pro výběr účastníků:

  • Uchazeč musí dovršit v roce konání zkoušky věk minimálně 25 let a musí mít minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
  • Uchazeč musí dosáhnout prokazatelnou výkonnost „S“ .

Absolvent po ukončení kurzu a složení závěrečných zkoušek obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Práce trenéra se odráží na výkonnosti dvojice jezdec a kůň. Celková kvalita trenérů obecně pak ovlivňuje úroveň jezdeckého sportu, je proto důležité investovat dostatečné úsilí do vzdělání trenérů.

Získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro výkon funkcí a trénink v oblasti jednotlivých disciplín jezdeckého sportu, by mělo být samozřejmostí, zvlášť chceme-li, aby jezdecký sport v naší zemi dosahoval úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy.

Program jednotlivých kurzů cvičitelů a trenérů v jezdectví poskytuje praktické dovednosti a znalosti nutné pro bezpečné vedení výcvikových hodin při tréninku jezdců a koní. Posluchači nabývají znalosti o vyučovacích metodách při výcviku jezdců a koní s cílem naplnit potřeby klientů při praktickém vedení hodin frekventantů jezdeckého sportu.

Forma vzdělávací akce, cena

Víkendové semináře v celkovém rozsahu 240 hod (143 hodin teorie + 97 hodin praxe), 2denní zkoušky celkem 14 hodin (6 teorie + 8 praxe). Cena kurzu je 15.000 korun.

Přihláška

Máte -li zájem, můžete si přihlášku stáhnout na www.jezdeckaakademie.cz v sekci akreditované středisko, zde si také najdete další informace k dalšímu vzdělávání dospělých. Vyplněnou a naskenovanou přihlášku můžete zaslat zpět klidně hned/, tím si zajišťujete místo a automaticky Vás zařadíme do systému, kdy budete získávat další informace.

Budete-li cokoliv potřebovat, můžete kontaktovat ředitelku školy Mgr. Hanu Zadinovou na tel. čísle  722951560.

Tématický plán k výuce

Tématický plán – Trenér II. třídy

Dokončení kurzu Trenér jezdectví II. třídy 2013/2014

Škola z nabídky dalšího vzdělávání pro oblast trhu dokončila kurz -Trenér jezdectví II. třídy. Ve víkendových seminářích v celkovém rozsahu 240 hodin ukončili závěrečnou zkouškou před komisí dne 15. 2. 2014 tři noví trenéři, kteří obdrželi osvědčení o odborné způsobilosti z rukou pana prezidenta ČJF Ing. Jaroslava Pecháčka.

Práce trenéra se odráží na výkonnosti dvojice jezdec a kůň. Celková kvalita trenérů obecně pak ovlivňuje úroveň jezdeckého sportu, je proto dobře, že další trenéři získali pedagogické, metodické a praktické znalosti, nutné pro výkon funkce a trénink.

Blahopřejeme novým trenérům a přejeme mnoho úspěšných jezdců a koní.

Výběr fotografiíí z ukončených kurzů