22. 5. 2024 – Ústní maturitní zkoušky

Dne 21. 5. 2024 ukončil úspěšným složením ústních maturitních zkoušek další ročník studijního oboru Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport.
Absolventi zakončili maturitní zkouškou. Ta se skládá ze společné a profilové maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky zahrnuje všeobecné předměty – český a cizí jazyk nebo matematiku (didaktický test). Profilovou maturitní zkoušku v úterý složili žáci z ústní / poslední/  části – z českého jazyka a literatury a anglického jazyka  a ze dvou  částí z odborných předmětů: Odborné profilové předměty I (chov koní, teorie jízdy) a Odborné profilové předměty II (chov zvířat, organizace jezdectví, pravidla jezdeckého sportu). Obsah a organizace zkoušky se řídí platnými předpisy a úspěšní absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou a maturitní vysvědčení, které si vyzvednou v pátek 24. 5. 2024.
Všem gratulujeme a přejeme jim hodně sil a úspěchů ke složení přijímacích zkoušek na VŠ
a do soukromého i profesního života.