Školné, platby

Žáci nebo jejich zákonní zástupci podepisují smlovou o studiu i dodatek, ve kterém je stanovena výše školného na daný školní rok.

obor chovatelství 33.000,- Kč na 1 rok
učební obor Jezdec a chovatel koní – denní studium 16.500,- Kč na 1 rok

Poznámka k platbě: první polovina částky se hradí při podpisu smlouvy o studiu; školné na II. pololetí splatno do 31.1.