Akreditované středisko

Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně je současně i akreditovaným střediskem a nabízí kurzy Instruktor jezdectví, Trenér II. třídy nebo Rozhodčí jezdeckých soutěží. Škola tak nabízí další vzdělávání pro oblast trhu.

Podzimní kurzy vzdělávání na Jezdecké akademii – SOŠ jsou naplněny a uzavřeny k přihlašování.

Děkujeme všem přihlášeným a na  frekventanty se těšíme při zahajovací konzultaci v sobotu  3.10. 2020 v 8,15 hodin ve škole ( na adrese školy Krakonoš – Mariánské Lázně 569, první patro – učebna 1.JAK a JEZ).

V úvodu budou předány materiály ke studiu a vyřízeny všechny organizační záležitosti, poté již dle rozvrhu poběží konzultace s Ing. T. Nágrovou.

KURZY  JEZDECTVÍ  NA  JEZDECKÉ  AKADEMII  MARIÁNSKÉ  LÁZNĚ  PODZIM  2020

Zahájení kurzu Instruktor jezdectví a Trenér II. třídy v jezdectví podzim 2020 v akreditovaném středisku v  Mariánských Lázních bude v sobotu 3. 10. 2020. Ukončení kurzu instruktora předpokládáme nejpozději k 13. 12. 2020, kurz pro trenéry bude ukončen
do 28. 2. 2021.

Kurz pro instruktory trvá dva měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy
po ukončení sportovní sezony/. Trvá 160 hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 70 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  11 000,- Kč.

Kurz pro trenéry trvá čtyři měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy
po ukončení sportovní sezony/. Trvá 240 hodin, z nichž 143 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 97 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  15 000,- Kč.

V ceně je zahrnuto – 160 – 240 lektorských hodin, pronájem prostor pro teoretickou i praktickou výuku včetně koní a figurantů pro předvádění, studijní materiály, podklady, organizační zajištění, osvědčení, metodické tréninky…

Na účet školy 202604179/0300 zašlete prosím 5000,- Kč obratem jako zálohu. Zbytek doplatíte
v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo účtem  do 15.9.2020.

Zkoušky se konají před komisí ČJF, jejíž představitelé též na kurzech vyučují. Podáním přihlášky/ přihlašujete se v JISu / si zajišťujete místo a automaticky získáváte informace. Na mailovou adresu pak obdržíte přílohy: podmínky, učební plán k prostudování a rozvrh s termíny. Prosím Vás, zašlete mi mail na níže uvedenou mailovou adresu, abych si mohla k elektronické komunikaci uložit Váš kontakt.

Zájemci o kurzy vzdělávání, kteří splňují podmínky pro dálkové studium, získají podrobnější vysvětlení na telefonním čísle 722951560 – Mgr. Hana Zadinová

Osvědčení má celostátní platnost, jsme akreditované středisko MŠMT ČR.

Podrobnější informace na tel. čísle 722951560, nebo na mailu zadinovah@seznam.cz, nebo jezdeckaakademie@email.cz .

Mgr. Hana Zadinová/ vedoucí akreditovaného střediska Jezdecké akademie-SOŠ Mariánské Lázně

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně se v sobotu
15. a  v neděli 16. února 2020 konaly zkoušky frekventantů vzdělávacího kurzu TRENÉR JEZDECTVÍ II. TŘÍDY a také INSTRUKTOR JEZDECTVÍ – podzim 2019.

 Svou zkoušku zde úspěšně složilo šest nových trenérů, kteří zdárně prošli náročnou teoretickou, ale i praktickou zkouškou povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci Trenér jezdectví II. třídy. Všichni byli velmi dobře připraveni a podali výborné výkony. Přejeme šesti novým trenérům, kteří k nám do AS Jezdecké akademie – SOŠ Mariánské Lázně dojížděli ze všech koutů ČR, vše dobré! Máme radost, že se v náročné odborné kvalifikaci vzdělávají dál.

Neděle 16. 2. byla i termínem ke složení závěrečných zkoušek další skupiny frekventantů- instruktorů. Uspěly dvě frekventantky a jeden frekventant. Dvě frekventantky kurzu si budou muset vykonat zkoušku opravnou, bohužel, jeden frekventant neuspěl ani
na podruhé v teoretické zkoušce a dle podmínek vzdělávání ČJF musí opakovat celé vzdělávání znovu.

 Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu ML a v nových učebnách Jezdecké akademie Mariánské Lázně, hlavním komisařkou byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak byli Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík
a pan Ondřej Nágr

 Přejeme všem krásné dny, za realizační tým Zadinová

Zahájení kurzu Instruktor jezdectví a Trenér II. třídy v jezdectví podzim 2020 v akreditovaném středisku v  Mariánských Lázních bude v sobotu 3. 10. 2020. Ukončení kurzu instruktora předpokládáme nejpozději k 13. 12. 2020, kurz pro trenéry bude ukončen do 28. 2. 2021.

Delegáti IGEQ na závěrečných zkouškách instruktorů jezdectví – Zpravodaj ČJF, prosinec 2017

Kurz instruktor jezdectví - Akreditované středisko - Jezdecká akademie Mariánské LázněKurz instruktor jezdectví

Kurz pro instruktory trvá dva měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy po ukončení sportovní sezony/. Trvá 160 hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 70 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  11 000,- Kč.

Více informací o kurzu instruktor jezdectví po kliknutí zde »

Kurz trenér II. třídy

Kurz Trenér II. třídy trvá čtyři měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy po ukončení sportovní sezony/. Trvá 240 hodin, z nichž 143 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 97 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  15 000,- Kč.

Více informací o kurzu trenér II. třídy po kliknutí zde »

V ceně kurzů je zahrnuto – 160 – 240 lektorských hodin, pronájem prostor pro teoretickou i praktickou výuku včetně koní a figurantů pro předvádění, studijní materiály, podklady, organizační zajištění, osvědčení, metodické tréninky…

Zájemci o kurzy vzdělávání, kteří splňují podmínky pro dálkové studium, získají podrobnější vysvětlení na telefonním čísle 722951560 – Mgr. Hana Zadinová

Osvědčení má celostátní platnost, jsme akreditované středisko MŠMT ČR.

Podrobnější informace na tel. čísle 722951560, nebo na mailu zadinovah@seznam.cz, nebo jezdeckaakademie@email.cz .

Mgr. Hana Zadinová/ vedoucí akreditovaného střediska Jezdecké akademie-SOŠ Mariánské Lázně

Kurz rozhodčí v jezdectví - Jezdecká akademie Mariánské LázněKurz rozhodčí v jezdectví

Více informací o kurzu rozhodčí v jezdectví najdete zde »

Proběhl kurz Rozhodčí v jezdectví, který byl zahájen na podzim 2015.

Akreditované středisko při Jezdecké akademii Mariánské Lázně

Informace o vzdělávacích projektech

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/05.0022
Název projektu: Poklusem klus k dalšímu vzdělávání

Projekt byl dne 13.2.2014 schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje k realizaci a od května 2014 škola začíná s realizací tohoto projektu. Podrobnější informace najdete v přiloženém letáku:

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – leták

Dokumenty pro zájemce a účastníky:

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – informace pro účastníky

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – obsahy jednotlivých kurzů

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – přihláška

Tento projekt je financován evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR.
Webové stránky ESF ČR: www.esfcr.cz

Poskytovatel podpory: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – Tisková zpráva

Aktuální informace z průběhu realizace projektu:

Zavedení vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání na Jezdecké akademii Mariánské Lázně

Registrační číslo projektu: CZ 1.1.07/3.2.12./02.0008
Název projektu: Zavedení vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání na Jezdecké akademii Mariánské Lázně

V listopadu 2011 byly zahájeny pilotní kurzy vzdělávacího programu, které byly ukončeny k 31.1.2013:

  • Trenér II. třídy
  • Cvičitel jezdectví
  • Rozhodčí jezdeckých soutěží

Výsledky zkoušek v akreditovaném kurzu Cvičitel 2011/2012

Blahopřejeme všem absolventům k úspěšnému složení zkoušek v akreditovaném kurzu Cvičitel. Kurz proběhl jako projekt, jenž byl financován z prostředků EU. Projekt ke zvyšování kvalifikace byl součástí grantu EU „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – Operační program „Vzdělávání pro konkurence schopnost“ s názvem projektu: „Zavedení vzdělávacích programů dalšího vzdělávání na Jezdecké akademii Mariánské Lázně“.

Seznam absolventů – Grantový program EU Karlovarský kraj – cvičitel 2011/2012

Seznam absolventů – Grantový program EU Karlovarský kraj – rozhodčí 2011/2012

Seznam absolventů – Grantový program EU Karlovarský kraj – trenér 2011/2012