Akreditované středisko

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně o víkendu ve dnech
25.a 26. 2. 2023 frekventanti vzdělávacího kurzu Trenér jezdectví II. třídy ukončili své čtyřměsíční vzdělávání složením závěrečné zkoušky. Vzorně a úspěšně vykonali teoretickou, ale i praktickou zkoušku povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci trenér pro ČJF a nově i jako čistou rekvalifikaci v jezdectví, kdy po úspěšném ukončení
vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, ve znění pozdějších předpisů obdrželi rekvalifikaci  Trenér jezdectví. Teoretická část se skládala z obsáhlé písemné a ústní zkoušky. Praktická část pak obsahovala tréninkovou hodinu, popis koně, drezurní úlohu a parkur. Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně a v prostorách školy Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně. Hlavním komisařem byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík a pan Ondřej Nágr a Bc. Jana Stebelská.

Úspěšně ukončilo 17 nových trenérů, kteří do akreditovaného střediska za vzděláváním dojížděli z celé republiky, byli vzorně připraveni ve všech částech zkoušky.

Přejeme všem úspěch v jejich činnosti a máme radost, že si i trenéři zvyšují vzdělání.

V sobotu 25. 2. 2023 zároveň ukončilo závěrečnou zkouškou dalších 6 instruktorů, kteří měli tu výsadu, že byli při zkouškách „vedeni a trénováni“ právě trenéry z kurzu.

Všem blahopřejeme.

Za akreditované středisko, Zadinová

 

Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně je současně i akreditovaným střediskem a nabízí kurzy Instruktor jezdectví, Trenér II. třídy nebo Rozhodčí jezdeckých soutěží. Škola tak nabízí další vzdělávání pro oblast trhu.

Kurz pro instruktory trvá dva měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy
po ukončení sportovní sezony/. Trvá 150 hodin, z nichž 74 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 76 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  12 000,- Kč.

Kurz pro trenéry trvá čtyři měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy
po ukončení sportovní sezony/. Trvá 240 hodin, z nichž 143 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 97 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  15 000,- Kč.

V ceně je zahrnuto – 150 – 240 lektorských hodin, pronájem prostor pro teoretickou i praktickou výuku včetně koní a figurantů pro předvádění, studijní materiály, podklady, organizační zajištění, osvědčení, metodické tréninky…

Zkoušky se konají před komisí ČJF, jejíž představitelé též na kurzech vyučují. Podáním přihlášky/ přihlašujete se v JISu / si zajišťujete místo a automaticky získáváte informace. Na mailovou adresu pak obdržíte přílohy: podmínky, učební plán k prostudování a rozvrh s termíny. Prosím Vás, zašlete mi mail na níže uvedenou mailovou adresu, abych si mohla k elektronické komunikaci uložit Váš kontakt.

Osvědčení má celostátní platnost, jsme akreditované středisko MŠMT ČR a ČJF.

Podrobnější informace na tel. čísle 722951560, nebo na mailu zadinovah@seznam.cz, nebo jezdeckaakademie@email.cz .

Mgr. Hana Zadinová/ vedoucí akreditovaného střediska Jezdecké akademie-SOŠ Mariánské Lázně


Zahájení kurzu Trenér II. třídy v jezdectví proběhlo na podzim 2023, zahájení kurzu Instruktor/instruktorka jezdectví proběhne 13. ledna 2024. Přihlašování v JISu je již otevřeno.

Delegáti IGEQ na závěrečných zkouškách instruktorů jezdectví – Zpravodaj ČJF, prosinec 2017

Kurz instruktor jezdectví - Akreditované středisko - Jezdecká akademie Mariánské LázněKurz instruktor jezdectví

Kurz pro instruktory trvá dva měsíce, vyučuje se přes víkendy
na podzim, v zimě / tedy po ukončení sportovní sezony/. Trvá 150 hodin, z nichž 74 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 76 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  12 000,- Kč.

Více informací o kurzu instruktor jezdectví po kliknutí zde »

Kurz trenér II. třídy

Kurz Trenér II. třídy trvá čtyři měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy
po ukončení sportovní sezony/. Trvá 240 hodin, z nichž 143 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 97 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  15 000,- Kč.

Více informací o kurzu trenér II. třídy po kliknutí zde »

V ceně kurzů je zahrnuto – 150 – 240 lektorských hodin, pronájem prostor pro teoretickou
i praktickou výuku včetně koní a figurantů pro předvádění, studijní materiály, podklady, organizační zajištění, osvědčení, metodické tréninky…

Osvědčení má celostátní platnost, jsme akreditované středisko MŠMT ČR a ČJF.

Podrobnější informace na tel. čísle 722951560, nebo na mailu zadinovah@seznam.cz, nebo jezdeckaakademie@email.cz .

Mgr. Hana Zadinová/ vedoucí akreditovaného střediska Jezdecké akademie-SOŠ Mariánské Lázně

Kurz rozhodčí v jezdectví - Jezdecká akademie Mariánské LázněKurz rozhodčí v jezdectví

Více informací o kurzu rozhodčí v jezdectví najdete zde »

 

Akreditované středisko při Jezdecké akademii Mariánské Lázně

Informace o vzdělávacích projektech

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/05.0022
Název projektu: Poklusem klus k dalšímu vzdělávání

Projekt byl dne 13.2.2014 schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje k realizaci a od května 2014 škola začíná s realizací tohoto projektu. Podrobnější informace najdete v přiloženém letáku:

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – leták

Dokumenty pro zájemce a účastníky:

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – informace pro účastníky

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – obsahy jednotlivých kurzů

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – přihláška

Tento projekt je financován evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR.
Webové stránky ESF ČR: www.esfcr.cz

Poskytovatel podpory: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – Tisková zpráva

Aktuální informace z průběhu realizace projektu:

Zavedení vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání na Jezdecké akademii Mariánské Lázně

Registrační číslo projektu: CZ 1.1.07/3.2.12./02.0008
Název projektu: Zavedení vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání na Jezdecké akademii Mariánské Lázně

V listopadu 2011 byly zahájeny pilotní kurzy vzdělávacího programu, které byly ukončeny k 31.1.2013:

  • Trenér II. třídy
  • Cvičitel jezdectví
  • Rozhodčí jezdeckých soutěží

Výsledky zkoušek v akreditovaném kurzu Cvičitel 2011/2012

Blahopřejeme všem absolventům k úspěšnému složení zkoušek v akreditovaném kurzu Cvičitel. Kurz proběhl jako projekt, jenž byl financován z prostředků EU. Projekt ke zvyšování kvalifikace byl součástí grantu EU „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – Operační program „Vzdělávání pro konkurence schopnost“ s názvem projektu: „Zavedení vzdělávacích programů dalšího vzdělávání na Jezdecké akademii Mariánské Lázně“.

Seznam absolventů – Grantový program EU Karlovarský kraj – cvičitel 2011/2012

Seznam absolventů – Grantový program EU Karlovarský kraj – rozhodčí 2011/2012

Seznam absolventů – Grantový program EU Karlovarský kraj – trenér 2011/2012