Akreditované středisko

Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně je současně i akreditovaným střediskem a nabízí kurzy Instruktor jezdectví, Trenér II. třídy nebo Rozhodčí jezdeckých soutěží. Škola tak nabízí další vzdělávání pro oblast trhu.

7. a 8. prosince 2019 se na základě  přihlášení frekventantů v JISu konají zkoušky kurzu INSTRUKTOR JEZDECTVÍ.
Zahajovat budeme po oba dny v 8,00 hodin v učebnách JEZ a 2. JAK v Jezdecké akademii Mariánské Lázně v areálu jízdárny Krakonoš na adrese Mariánské Lázně 569.
Zkouška se skládá z části písemné – test, ústní a praktické.
Zahájíme společné testem, poté parkur….drezura… mezitím ústní zkoušení.
Podrobnosti k organizaci zkoušky Vám objasníme při zahájení, celá organizace je v kompetenci hlavní komisařky a je dle dokumentu Vzdělávání ČJF.
Předpokládaný konec je cca  15, 00 – 16,00 hodin.
Rozdělení do skupin proběhlo dle počtu frekventantů, kteří splnili všechny podmínky
a kteří se ke zkoušce přihlásili řádně a včas.
Komise jmenovaná ČJF ke zkouškám:  Ing. Marcela Šímová- hlavní komisařka, Ing. Jan Šíma, Vít Čmolík a Ondřej Nágr / komisaři.
Nezapomeňte pomůcky potřebné ke zkouškám. Přejeme hezké dny s přípravou
na zkoušky!
Za akreditační středisko – Mgr. Hana Zadinová

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně se v sobotu  7. a  v neděli 8. prosince 2019 konaly zkoušky frekventantů vzdělávacího kurzu Instruktor jezdectví – podzim 2019. Svou zkoušku zde úspěšně složilo v sobotu osm nových absolventů, kteří zdárně prošli teoretickou, ale i praktickou zkouškou povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci Instruktor jezdectví.

Adventní neděle dalším frekventantům moc nesedla, neboť uspěly pouze čtyři frekventantky. Tři frekventanti kurzu si budou muset vykonat zkoušku opravnou / dva podcenili teoretickou přípravu a neuspěli v testu v písemné části zkoušky a jedné frekventantce „ nevyšel “ parkur/.

 Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu ML a v nových prostorách Jezdecké akademie Mariánské Lázně, hlavním komisařkou byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak byli Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík
a pan Ondřej Nágr

 Přejeme všem 12 novým instruktorům vše dobré a máme radost, že se lidé „z koňského světa“ vzdělávají dál, za realizační tým Zadinová

Delegáti IGEQ na závěrečných zkouškách instruktorů jezdectví – Zpravodaj ČJF, prosinec 2017

Kurz instruktor jezdectví - Akreditované středisko - Jezdecká akademie Mariánské LázněKurz instruktor jezdectví

Kurz Instruktor jezdectví trvá dva a půl měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě (tedy po ukončení sportovní sezony). Další kurz odborného vzdělávání k získání osvědčení o odborné způsobilosti Instruktora jezdectví bude otevřen dnem 5.10.2019. Těšíme se na nové frekventanty.

Více informací o kurzu instruktor jezdectví po kliknutí zde »

Kurz trenér II. třídy

Kurz Trenér II. třídy bude otevřen 5.10.2019 za předpokladu, že se přihlásí dostatečný počet zájemců, kteří splňují podmínky. Kurz trvá 240 hodin, ukončen bude v prvním týdnu měsíce února 2020.

Více informací o kurzu trenér II. třídy po kliknutí zde »

Kurz rozhodčí v jezdectví - Jezdecká akademie Mariánské LázněKurz rozhodčí v jezdectví

Více informací o kurzu rozhodčí v jezdectví najdete zde »

Proběhl kurz Rozhodčí v jezdectví, který byl zahájen na podzim 2015.

Akreditované středisko při Jezdecké akademii Mariánské Lázně

Informace o vzdělávacích projektech

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/05.0022
Název projektu: Poklusem klus k dalšímu vzdělávání

Projekt byl dne 13.2.2014 schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje k realizaci a od května 2014 škola začíná s realizací tohoto projektu. Podrobnější informace najdete v přiloženém letáku:

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – leták

Dokumenty pro zájemce a účastníky:

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – informace pro účastníky

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – obsahy jednotlivých kurzů

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – přihláška

Tento projekt je financován evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR.
Webové stránky ESF ČR: www.esfcr.cz

Poskytovatel podpory: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – Tisková zpráva

Aktuální informace z průběhu realizace projektu:

Zavedení vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání na Jezdecké akademii Mariánské Lázně

Registrační číslo projektu: CZ 1.1.07/3.2.12./02.0008
Název projektu: Zavedení vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání na Jezdecké akademii Mariánské Lázně

V listopadu 2011 byly zahájeny pilotní kurzy vzdělávacího programu, které byly ukončeny k 31.1.2013:

  • Trenér II. třídy
  • Cvičitel jezdectví
  • Rozhodčí jezdeckých soutěží

Výsledky zkoušek v akreditovaném kurzu Cvičitel 2011/2012

Blahopřejeme všem absolventům k úspěšnému složení zkoušek v akreditovaném kurzu Cvičitel. Kurz proběhl jako projekt, jenž byl financován z prostředků EU. Projekt ke zvyšování kvalifikace byl součástí grantu EU „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – Operační program „Vzdělávání pro konkurence schopnost“ s názvem projektu: „Zavedení vzdělávacích programů dalšího vzdělávání na Jezdecké akademii Mariánské Lázně“.

Seznam absolventů – Grantový program EU Karlovarský kraj – cvičitel 2011/2012

Seznam absolventů – Grantový program EU Karlovarský kraj – rozhodčí 2011/2012

Seznam absolventů – Grantový program EU Karlovarský kraj – trenér 2011/2012