Akreditované středisko

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně se konaly ve dnech 20.-22. 1.2023 závěrečné zkoušky vzdělávacího kursu Instruktor jezdectví. Frekventanti, kteří se ke zkoušce přihlásili přes Jednotný informační systém JIS ČJF, museli úspěšně složit teoretickou, ale i praktickou zkoušku povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci Instruktor jezdectví. Teoretická část se skládá z písemného testu / 64 otázek/ a ústní zkoušky. Praktická část pak obsahuje vedení hodiny, lonžování, drezurní úlohu
a parkur. Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně a v prostorách školy Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně. Hlavním komisařem byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík a pan Ondřej Nágr.
Úspěšně ukončilo 23 nových instruktorů, kteří byli vzorně připraveni v obou částech zkoušky.
Přejeme všem úspěch v jejich činnosti a máme radost, že se jim zkouška podařila.

Kurz pro trenéry bude ukončen 25. a 26. 2. 2023. Přejeme úspěšné složení závěrečných zkoušek.

Všem děkujeme za zájem dále se vzdělávat, za realizační tým Zadinová

 

Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně je současně i akreditovaným střediskem a nabízí kurzy Instruktor jezdectví, Trenér II. třídy nebo Rozhodčí jezdeckých soutěží. Škola tak nabízí další vzdělávání pro oblast trhu.

Kurz pro instruktory trvá dva měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy
po ukončení sportovní sezony/. Trvá 160 hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 70 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  11 000,- Kč.

Kurz pro trenéry trvá čtyři měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy po ukončení sportovní sezony/. Trvá 240 hodin, z nichž 143 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 97 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  15 000,- Kč.

V ceně je zahrnuto – 160 – 240 lektorských hodin, pronájem prostor pro teoretickou i praktickou výuku včetně koní a figurantů pro předvádění, studijní materiály, podklady, organizační zajištění, osvědčení, metodické tréninky…

Zkoušky se konají před komisí ČJF, jejíž představitelé též na kurzech vyučují. Podáním přihlášky/ přihlašujete se v JISu / si zajišťujete místo a automaticky získáváte informace. Na mailovou adresu pak obdržíte přílohy: podmínky, učební plán k prostudování a rozvrh s termíny. Prosím Vás, zašlete mi mail na níže uvedenou mailovou adresu, abych si mohla k elektronické komunikaci uložit Váš kontakt.

Zájemci o kurzy vzdělávání, kteří splňují podmínky pro dálkové studium, získají podrobnější vysvětlení na telefonním čísle 722951560 – Mgr. Hana Zadinová

Osvědčení má celostátní platnost, jsme akreditované středisko MŠMT ČR.

Podrobnější informace na tel. čísle 722951560, nebo na mailu zadinovah@seznam.cz, nebo jezdeckaakademie@email.cz .

Mgr. Hana Zadinová/ vedoucí akreditovaného střediska Jezdecké akademie-SOŠ Mariánské Lázně


 
Zahájení kurzu Instruktor jezdectví a Trenér II. třídy v jezdectví bude na podzim 2022. Další termíny budou upřesněny. 

Delegáti IGEQ na závěrečných zkouškách instruktorů jezdectví – Zpravodaj ČJF, prosinec 2017

Kurz instruktor jezdectví - Akreditované středisko - Jezdecká akademie Mariánské LázněKurz instruktor jezdectví

Kurz pro instruktory trvá dva měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy po ukončení sportovní sezony/. Trvá 160 hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 70 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  11 000,- Kč.

Více informací o kurzu instruktor jezdectví po kliknutí zde »

Kurz trenér II. třídy

Kurz Trenér II. třídy trvá čtyři měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy po ukončení sportovní sezony/. Trvá 240 hodin, z nichž 143 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 97 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  15 000,- Kč.

Více informací o kurzu trenér II. třídy po kliknutí zde »

V ceně kurzů je zahrnuto – 160 – 240 lektorských hodin, pronájem prostor pro teoretickou i praktickou výuku včetně koní a figurantů pro předvádění, studijní materiály, podklady, organizační zajištění, osvědčení, metodické tréninky…

Zájemci o kurzy vzdělávání, kteří splňují podmínky pro dálkové studium, získají podrobnější vysvětlení na telefonním čísle 722951560 – Mgr. Hana Zadinová

Osvědčení má celostátní platnost, jsme akreditované středisko MŠMT ČR.

Podrobnější informace na tel. čísle 722951560, nebo na mailu zadinovah@seznam.cz, nebo jezdeckaakademie@email.cz .

Mgr. Hana Zadinová/ vedoucí akreditovaného střediska Jezdecké akademie-SOŠ Mariánské Lázně

Kurz rozhodčí v jezdectví - Jezdecká akademie Mariánské LázněKurz rozhodčí v jezdectví

Více informací o kurzu rozhodčí v jezdectví najdete zde »

Proběhl kurz Rozhodčí v jezdectví, který byl zahájen na podzim 2015.

Akreditované středisko při Jezdecké akademii Mariánské Lázně

Informace o vzdělávacích projektech

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/05.0022
Název projektu: Poklusem klus k dalšímu vzdělávání

Projekt byl dne 13.2.2014 schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje k realizaci a od května 2014 škola začíná s realizací tohoto projektu. Podrobnější informace najdete v přiloženém letáku:

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – leták

Dokumenty pro zájemce a účastníky:

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – informace pro účastníky

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – obsahy jednotlivých kurzů

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – přihláška

Tento projekt je financován evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR.
Webové stránky ESF ČR: www.esfcr.cz

Poskytovatel podpory: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání – Tisková zpráva

Aktuální informace z průběhu realizace projektu:

Zavedení vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání na Jezdecké akademii Mariánské Lázně

Registrační číslo projektu: CZ 1.1.07/3.2.12./02.0008
Název projektu: Zavedení vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání na Jezdecké akademii Mariánské Lázně

V listopadu 2011 byly zahájeny pilotní kurzy vzdělávacího programu, které byly ukončeny k 31.1.2013:

  • Trenér II. třídy
  • Cvičitel jezdectví
  • Rozhodčí jezdeckých soutěží

Výsledky zkoušek v akreditovaném kurzu Cvičitel 2011/2012

Blahopřejeme všem absolventům k úspěšnému složení zkoušek v akreditovaném kurzu Cvičitel. Kurz proběhl jako projekt, jenž byl financován z prostředků EU. Projekt ke zvyšování kvalifikace byl součástí grantu EU „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – Operační program „Vzdělávání pro konkurence schopnost“ s názvem projektu: „Zavedení vzdělávacích programů dalšího vzdělávání na Jezdecké akademii Mariánské Lázně“.

Seznam absolventů – Grantový program EU Karlovarský kraj – cvičitel 2011/2012

Seznam absolventů – Grantový program EU Karlovarský kraj – rozhodčí 2011/2012

Seznam absolventů – Grantový program EU Karlovarský kraj – trenér 2011/2012