Praxe

Předmět praxe (odborný výcvik) má prvořadý význam pro dosažení výchovně vzdělávacích cílů studia. Učíme od jednoduchých pracovních úkonů až po samostatnou práci, dbáme na pracovní a morální návyky.

Viz RVP. Chovatelství, vydalo MŠMT ČR.

Do ŠVP musí být zařazena odborná praxe v minimálním rozsahu 18 týdnů za celou dobu vzdělávání. Odbornou praxi lze vykonávat i v období školních prázdnin maximálně v rozsahu 7 týdnů za celou dobu vzdělávání. Odborná praxe se organizuje v souladu s platnými právními předpisy.

Viz Národní ústav odborného vzdělávání Praha.

Výuka předmětu praxe je organizována podle potřeb žáků, podmínek školy a struktury učebního plánu jako praxe odborná (mimorozvrhová, prázdninová) a učební. Celkový rozsah praxe uvedený v přehledu využití týdnů v období školního roku je stanoven jako maximální. Rozdělení týdnů praxe do jednotlivých ročníků je orientační a může být upraveno podle podmínek školy. Strukturu a organizaci praxe stanoví ředitel školy v závislosti na specifických podmínkách školy, školního hospodářství a regionu. Část praxe mohou žáci vykonávat v období hlavních školních prázdnin. Obsah a rozsah jednotlivých forem praxe stanoví učební osnova předmětu praxe.