Praktická výuka

Školní závod

Servis školního závodu pro Jezdeckou akademii-střední odbornou školu Mariánské Lázně poskytuje jezdecký areál Ing. Terezy Svítek, který byl jmenován školním závodem v r. 2007.

Školní závod zajišťuje hodiny praxe pro maturitní obor Chovatelství 41-43-M/02 dle ŠVP Chov koní a jezdecký sport a hodiny praktické výuky pro učební obor Jezdec, chovatel 41-43-H/02.

Pracoviště má k dispozici boxové ustájení pro 60 koní, volné ustájení pro 13 mladých koní, krytou halu, 2 otevřená jezdecká kolbiště, trenažér pro pohybování a trénink koní a přiléhající pastevní areál. Obhospodařuje cca73 ha zemědělské půdy s převahou produkce pícnin. Tomu odpovídá i mechanizační vybavení, které bylo modernizováno v posledních letech.

Více informací o školním závodu najdete na stránkách www.jkml.cz.

Podnik má celkem 5 pracovníků, nichž jsou vyškoleni dva instruktoři, kteří zajišťují samostatné vedení žáků při výkonu praxe, především při jezdeckém výcviku. Jeden tento pracovník má ukončené středoškolské vzdělání, jedna pracovnice vysokoškolské vzdělání se zaměřením na praktické předměty. Mají dostatečnou praxi a ukončené zkoušky cvičitelů a trenérů v mimoškolním vzdělání u České jezdecké federace. Kromě instruktorů vykonává dozor při praktickém vyučování školou pověřený pedagog příslušného předmětu. Pracoviště školního závodu je běžně využíváno nejen k předmětu praxe a praktického vyučování, ale i k ostatním odborným předmětům v rozsahu nutném pro názornou demonstraci (technická zařízení, chov koní, teorie jízdy a speciální tělesná výchova, praktické základy sportovního a skokového ježdění).

Samotný výkon praxe a odborného výcviku žáků je učební osnovou rozdělen na týdenní rozvrhové hodiny, povinnou praxi ve školním roce a mimo rozvrhovou praxi. Škola si je  vědoma,  že bez zázemí takto vybaveného školního závodu by bylo nemyslitelné vyučovat obory chovatelství zaměřený na chov koní a jezdec a chovatel koní.

Z činností souvisejících se studijním a učebním oborem má školní závod k dispozici kromě samotného chovu a výcviku sportovních koní i středisko pro zajištění reprodukce v zemském chovu, školený tým pro organizací jezdeckých závodů až do úrovně mezinárodních závodů a Mistrovství české republiky, databázi pro kontrolu užitkovosti v chovu koní a zpracování výsledků pro kontrolu dědičnosti a dále pak se zabývá i organizací zkoušek výkonnosti a chovatelských přehlídek. V celém rozsahu působení školního závodu mají žáci možnost se seznamovat přímo s praktickými postupy, programovým vybavením a samotnou organizací vyjmenovaných činností.

Školní závod a pracovníci jsou vždy součástí praktických maturitních i závěrečných zkoušek žáků školy, navíc v průběhu školního roku několikrát žáci spolu s pracovníky organizují jezdecké soutěže, drezurní soutěže,  přehlídky, veřejné tréninky, Caprilli testy a jezdecké show a podílejí se též na organizaci mimoškolní výchovy žáků Jezdecké akademie.

Spolupráce školy a školního závodu je na výborné úrovni.

Od školního roku 2019/2020 škola spolupracuje se Školním závodem Nebanice. Chov koní
v Nebanicích má mnohaletou tradici. Chovají se zde koně sportovní a starokladrubští. Jedná se
o moderní jezdecký areál nedaleko Chebu, který nabízí kvalitní zázemí pro všechny milovníky koní. V průběhu roku probíhá v areálu mnoho jezdeckých závodů jak pro začínající jezdce, tak
i na mezinárodní úrovni. V areálu se nacházejí boxové stáje, písčitá jízdárna 80x40m, krytá hala 32x16m a lonžovací kruh. K farmě přiléhá 155 ha pastvin a odchovna hříbat.