O škole

Jezdecká akademie – střední odborná škola Mariánské Lázně s. r. o. je od roku 2006 zapsaná do rejstříku škol vedeného MŠMT ČR. Jako odborná škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitou, jako jediná v ČR nabízí specializaci zaměřenou na klasické disciplíny jezdeckého sportu a organizaci jezdectví v rámci České jezdecké federace (ČJF) a federace (FEI).

Připravuje žáky nejen k aktivnímu uplatnění v oblasti chovu koní a jezdeckého sportu, ale poskytuje i základní vzdělání nutné k vedení sportovních center a soukromých jezdeckých středisek. Z širšího pohledu poskytuje škola žákům průměty informací z oblasti přírodních a společenskovědních oborů v odvětví, které má v rámci EU značnou společenskou prestiž.


Obory

Škola pro žáky základních škol poskytuje střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru vzdělání podle klasifikace kmenových oborů ve studijním oboru 41 – 43 – M / 02 Chovatelství – se specializací na chov koní a jezdecký sport.

Učební obor Jezdec, chovatel 41 – 53 – H / 02 je určen pro žáky ZŠ, kteří nechtějí studovat maturitní obor. Jedná se obor tříletý zakončený závěrečnou zkouškou s vydáním výučního listu.

Kromě MZ a ZZ mohou žáci získat licence jezdce a cvičitele, ZZVJ… Současně je škola akreditovaným střediskem a nabízí kurzy Instruktor jezdectví, Trenér II. třídy, nebo Rozhodčí jezdeckých soutěží.

Uplatnění absolventů

Práce v tělovýchovných nebo soukromých jezdeckých zařízeních v rámci EU, jízdní oddíly policie, vedení praxí a odborného výcviku ve středních a učňovských školách po doplnění pedagogické kvalifikace, zřízení a provoz vlastního jezdeckého střediska, vlastní sportovní činnost, po navazující praxi činnost trenérská nebo jako chovatel, jezdec.

Pokračování studia je VŠ se zaměřením na zemědělství, VŠ tělovýchovného charakteru, VŠ přírodovědného zaměření, pedagogická fakulta v příbuzných oborech.

Zapojení školy do projektu EU peníze školám

JEZDECKÁ AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. byla zapojena do projektu EU peníze školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl ukončen 13.5.2014, zhodnocení výsledků projektu zveřejňujeme v přiloženém dokumentu ve formátu PDF:

Zhodnocení projektu EU peníze školám – 13.5.2014

Akreditované středisko při Jezdecké akademii Mariánské Lázně