Organizace školního roku

Vyučování, prázdniny, státní svátky, ředitelská volna:

lichý týden v kalendáři – ODV 1. ročník, sudý týden v kalendáři – teorie 1. ročník
sudý týden v kalendáři – 2. a 3. ročník ODV, lichý týden v kalendáři – 2. a 3. ročník teorie

 • zahájení školního roku
  • první ročníky – zahajujeme na jízdárně 1. 9. 2016 – ve čtvrtek v 9,00 hod. pro 1.JAK /Zad.,Maš.,Nágr../ a v 11,00 hod. pro 1.JEZ
  • ostatní ročníky – 1. 9. 2016 pro všechny žáky školy v učebně 4.JAK v 8,15 – zahájení provede Mgr. Michaela Šůsová /TU + VP/
  • 2. 9. 2016 – třídní záležitosti provedou třídní učitelé v 8,15 hod. – tři vyuč. hodiny – 4. JAK v pátek na praxi
 • zahájení dle rozvrhů – od 5. 9. 2016 pro všechny /ve škole všichni kromě 2. a 3. JEZ-ODV/
 • prázdniny
  • podzimní 26. – 27. 10. 2016 /středa, čtvrtek/
  • vánoční 23. 12. 2016 – 3. 1. 2017 /vyučování začíná v úterý/
  • pololetní 3. 2. 2017 – pátek
  • jarní 2. – 12. 2. 2017
  • velikonoční 13. – 14. 4. 2017 /čtvrtek + pátek/
  • hlavní od soboty 1. 7. 2017 do pátku 1. 9. 2017, vyučování začne v pondělí
 • státní svátky
  • 28. 9. 2016 – středa
  • 28. 10. 2016 – pátek/součást podzimních prázdnin/
  • 17. 11. 2016 – čtvrtek
  • 17. 4. 2017 – Velikonoční pondělí
  • 1. 5. 2017 – pondělí
  • 8. 5. 2017 – pondělí
 • ředitelská volna
  • 24. a 25. 10. 2016 – pondělí a úterý /před podzimními prázdninami/
  • 18. 11. 2016 – pátek

Pedagogické rady

 • zahajovací 30. 8. 2016 v 10,00
 • čtvrtletní 15. 11. 2016 v 16,00
 • pololetní 17. 1. 2017 v 16,00
 • ¾ letní 18. 4. 2017 v 16,00
 • závěrečná 20. 6. 2017 v 16,00

Konzultační hodiny pro rodiče

 • 25. 11. 2016
 • 28. 4. 2017

Termíny přijímacích zkoušek

od 12. do 28. dubna 2017:

 • 1. kolo PŘ JAK – středa 12. 4. 2017
 • 1. kolo PŘ JEZ – pondělí 24. 4. 2017
 • 2. kolo PŘ JAK + JEZ – čtvrtek 27. 4. 2017

Termíny maturitních zkoušek

Podzim 2016

Viz. nástěnka, konkrétně:

 • DT Mat dne 1. 9. 2016 od 12,00 hodin – spádová škola

Jaro 2017

 • Přihlášení žáků k MZ – podání přihlášek ředitelce – do 1.12.2016 do 25.6.2017
 • 18. 4. 2017 – praktická MZ
 • ukončení školního roku pro 4. JAK 29. 4. 2016
 • 2. – 10. 5. 2017 společná část MZ v jarním zkušebním období/ 1.- 20. 9. 2017 podzim
 • 9. – 15. 5. 2017 – „svaťák“
 • 16. – 17. 5. 2017 – ústní MZ – ČJL, ANJ + profily

Termíny závěrečných zkoušek

Červen 2017

 • ukončení školního roku pro 3. JEZ 31. 5. 2017
 • praktická zkouška – první týden v červnu

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem,ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2017 v termínech stanovených ředitelem školy.

Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února 2017 krajský úřad, jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenují ředitelé škol do 15. března 2017.

V březnu a dubnu 2016 budou všem školám zpřístupněna jednotná zadání nové závěrečné zkoušky prostřednictvím webového portálu informačního systému NZZ_2. Každá škola získá přístup k jednotným zadáním pro obory vzdělání, které má zapsány v rejstříku škol.

V souvislosti s novelou školského zákona škola využívá jednotná zadání a související zkušební dokumentaci připravenou Národním ústavem pro vzdělávání. Podrobné informace :
http://www.nuv.cz/nzz2/publikace.

Bližší informace poskytne oddělení koncepce vzdělávací soustavy (tel. 234 811 508) nebo oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání (tel. 234 812 144).

V Mariánských Lázních dne 22. 8. 2016
Mgr. Hana Zadinová