5. 6. 2024 – Závěrečné zkoušky oboru Jezdec a chovatel koní

Ve dnech 3. 6. 2024 a 5. 6. 2024 proběhly na Jezdecké akademii první dvě části závěrečných zkoušek učebního oboru Jezdec a chovatel koní – písemná a praktická zkouška. Žáci při čtyřhodinové samostatné práci a před zkušební komisí prezentovali své znalosti a praktické dovednosti, které se jim v průběhu tří let podařilo získat. Jejich výkony byly na velmi dobré úrovni, vyučující byli spokojeni.
Všem přejeme stejně dobré výkony i při poslední – ústní části závěrečné zkoušky a štěstí
při tažení otázky.