JEZDECKÁ AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.

JEZDECKÁ AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně s. r. o. Mariánské Lázně 569 je od roku 2006 zapsaná do rejstříku škol vedeného MŠMT ČR. Jako odborná škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitou, jako jediná v ČR nabízí specializaci zaměřenou na klasické disciplíny jezdeckého sportu a organizaci jezdectví v rámci České jezdecké federace (ČJF) a federace (FEI).

Připravuje žáky nejen k aktivnímu uplatnění v oblasti chovu koní a jezdeckého sportu, ale poskytuje i základní vzdělání nutné k vedení sportovních center a soukromých jezdeckých středisek. Z širšího pohledu poskytuje škola žákům průměty informací z oblasti přírodních a společenskovědních oborů v odvětví, které má v rámci EU značnou společenskou prestiž.

Jezdecký sport v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně - Jezdecká akademie Mariánské LázněOndřej Nágr - Jezdecká akademie Mariánské LázněOdborné kurzy - další vzdělávání dospělých - Jezdecká akademie Mariánské Lázně

Najdete nás na Facebooku

 

Jezdecká akademie – SOŠ ML byla úspěšná v získání dotací z EU. Byl jí schválen projekt Vestavba učeben určených pro cizí jazyky a přírodní vědy na Jezdecké akademii
v Mariánských Lázních v prioritní ose IROP: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Vestavba učeben byla dokončena v květnu roku 2019 a již zcela a plně slouží svému účelu pátým rokem. Žáci JEZDECKÉ AKADEMIE poprvé zahájili v nových prostorách školy na adrese Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně 569 školní rok 2019/2020.

I letošní školní rok 2024/2025 bude slavnostně zahájen 2. září 2024 v nově vybudovaném zázemí pro teoretickou výuku, včetně počítačové učebny. Prostory slouží nejen žákům maturitního oboru Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport a žákům učebního oboru Jezdec a chovatel koní, ale i přednáškám pro frekventanty v akreditovaném středisku. Škola se těší na nové žáky učebního i maturitního oboru a též na nové frekventanty dalšího vzdělávání, kteří ke svému studiu v dalším školním roce nastoupí. Kapacita školy se nemění, atraktivní prostředí pro žáky, frekventanty i pro pedagogy teoretických, odborných a praktických předmětů a též pro odborníky z praxe zvyšuje zájem o studium na naší škole. 

Díky novým prostorám škola lépe reaguje na požadavky vzdělávání, studium je efektivnější a atraktivnější pro zájemce, nové vyučující i odborníky z praxe. 

Cílem projektu bylo vybudovat novou vzdělávací infrastrukturu za účelem zvýšení kvality vzdělávání v rámci výuky cizích jazyků, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Projekt tedy svými cíli navazoval na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů tak, jak byly tyto klíčové kompetence definovány Integrovaným regionálním operačním programem. Globální cíle projektu byly celkem dva. Zaprvé zvýšení kvality předmětů, které by byly v nově vybudované vzdělávací infrastruktuře vyučovány. Jednalo se o výuku cizích jazyků a přírodních věd (tedy předmětů jako jsou matematika, biologie, fyzika, základy přírodních věd a chov koní, chov zvířat). Zadruhé se jednalo o zapojení práce s digitálními technologiemi do výuky těchto předmětů. Výsledným propojením obou cílů byla práce s digitálními technologiemi v návaznosti na zmíněné okruhy předmětů, díky které došlo ke zvýšení interaktivnosti výuky stejně tak jako k vyšší praktičnosti v návaznosti na vyučované předměty. Samotné propojení teoretické výuky s praxí bylo také dále zajištěné tím, že vestavba nových učeben byla provedena do areálu stávající jezdecké haly.

Všichni uživatelé jsou z nových prostor nadšeni a pochvalují si vybavenost učeben
a jejich propojenost s praxí.

projekt Vestavba učeben určených pro cizí jazyky a přírodní vědy na Jezdecké akademii v Mariánských Lázních v prioritní ose IROP: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Škola v minulém školním roce ukončila projekt JEZDECKÁ AKADEMIE-Šablony II., projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo personální posílení našeho týmu o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP, dále zapojení odborníků z praxe do výuky, doučování žáků a projektový den mimo školu.
V novém školním roce  škola zahájila účast na Operačním programu Jan Amos Komenský.

Aktuální informace o probíhajících kurze najdete po kliknutí zde »

Akreditované středisko při Jezdecké akademii Mariánské Lázně

JEZDECKÁ AKADEMIE - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. - netkatalog.czHřebčíny - chov koní, prodej koní, ustájení koní, koně - netkatalog.cz
 
 
 
Již od začátku školního roku 2022/23 se škola zapojila do dalšího projektu ŠABLONY JAK, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je rozložen do tří let.
Cílem je personální podpora pedagogických pracovníků v jejich dalším vzdělávání, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů SŠ a inovativní vzdělávání žáků střední školy.
 

Ve školním roce 2022/2023 se Jezdecká akademie účastni projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU.