Ubytování

Možnosti ubytování

DM Zlatý zámek

Novým zájemcům o studium na škole je nabízeno ubytování v DM Zlatý zámek v Klíčově ulici v Mariánských Lázních. Informace o ubytování a stravování jsou dostupné na webových stránkách www.dmasjml.cz.

Privátní ubytování Jezdecké akademie

Při umisťování žáků do jednotlivých pokojů bude respektován/ dle možností/ výběr spolubydlících dle vlastního přání žáků nebo zákonných zástupců. Pro další školní rok podávají do konce měsíce června 2022 zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (již ubytovaní) žádost o přijetí k privátnímu ubytování k rukám ředitelky školy.