30. 4. 2020 – Vyhláška k hodnocení 2. pololetí 2019/2020

Dne 27. 4. 2020 vydalo MŠMT ČR vyhlášku k hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020. Úplné znění vyhlášky i její metodiku najdete v následujících odkazech:

Žáci Jezdecké akademie Mariánské Lázně budou hodnoceni klasifikačním stupněm dle pravidel této vyhlášky zejména dle následujících pravidel:

 1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů
  pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.
 2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
   podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
   podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání
  na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
   podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
   podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
 3. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka
  na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:
   snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
   samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
   četbu související se zadanými úkoly;
   portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
   zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání
  na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném
  na informační technologie.
 4. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem
  pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
 5. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.
 6. Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané
  do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.