Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky pro učební obor Jezdec a chovatel koní se skládají z písemné, praktické
a ústní části.

1. TERMÍNY ZKOUŠEK
a) Uzavření klasifikace – nejpozději do 27. 5. 2022
b) Školní turnaj – 8. 4. 2022
c) Písemná zkouška – 1. 6. 2022
d) Praktická zkouška – 2. 6. 2022
e) Ústní zkouška – 9. 6. 2022

2. PRŮBĚH ZKOUŠEK
a) Písemná zkouška – žák dostane přiděleno téma s přibližně 200 otázkami (otevřenými i uzavřenými), na zpracování má 240 minut (předměty – CHK, VÝK, TEJ, TEZ, PJS, ORJ)
b) Praktická zkouška – žák losuje jedno z 12 témat, na maximálně 7 hodin
(předměty – ODV, PZJ, CHK, VÝK, TEJ, TEZ, PJS, ORJ, ANJ)
c) Ústní zkouška – z 25 otázek žák vylosuje 1 otázku, po 15 minutách přípravy probíhá 15 minut zkoušení (předměty – CHK, VÝK, TEJ, TEZ, PJS, ORJ, EKO)

3. POMŮCKY
a) Písemná zkouška – psací potřeby, občanský průkaz
b) Praktická zkouška – vhodné oblečení a ochranné pomůcky (přilba, jezdecká obuv), psací potřeby, kalkulačka, občanský průkaz
c) Ústní zkouška – psací potřeby, vhodné oblečení, občanský průkaz