Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky pro učební obor Jezdec a chovatel koní se skládají z písemné, praktické
a ústní části.

1. TERMÍNY ZKOUŠEK
a) Školní drezurní turnaj – 31. 3. 2023
b) Uzavření klasifikace – nejpozději do 25. 5. 2023
c) Písemná zkouška – 1. 6. 2023 od 8.10 hodin, ve třídě JEZ
d) Praktická zkouška – 6. 6. 2023 od 8.10 hodin, dle platného harmonogramu,
v klubovně JK ML
e) Ústní zkouška – 13. 6. 2023 od 11.00 hodin, dle platného harmonogramu, ve třídě 1. JAK
f) Předání výučních listů – 13. 6. 2023, ve třídě 1. JAK

2. PRŮBĚH ZKOUŠEK
a) Praktická zkouška – žák losuje jedno téma, max. 2 dny, maximálně 7 hodin denně
b) Ústní zkouška – z 25 otázek žák vylosuje 1 otázku, po 15 minutách přípravy probíhá 15 minut zkoušení

3. VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK
a) Písemná zkouška –6. 6. 2023, po praktické zkoušce, v klubovně JK ML
b) Praktická zkouška – 6. 6. 2023, po zkoušce, v klubovně JK ML
c) Ústní zkouška – 13. 6. 2023, po zkoušce, ve třídě 1. JAK

4. POMŮCKY
a) Písemná zkouška – psací potřeby, občanský průkaz
b) Praktická zkouška – vhodné oblečení a ochranné pomůcky (přilba, jezdecká obuv), psací potřeby, kalkulačka, občanský průkaz
c) Ústní zkouška – psací potřeby, vhodné oblečení, občanský průkaz