Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky pro učební obor Jezdec a chovatel koní se skládají z písemné, praktické
a ústní části.