Závěrečné zkoušky

Ve školním roce 2019-2020 proběhne závěrečná zkouška na adrese
353 01 Mariánské Lázně 569  v těchto termínech:

Písemná ZZ – 1. června 2020
Praktická ZZ – 2. – 3. června 2020
Ústní ZZ – 11. června 2020