Pedagogický sbor

Ondřej Nágr
jednatel
Pzskj, pzspj
Mgr. Hana Zadinová
ředitelka školy
ČJL 1.JEZ, 2.JEZ, 3.JEZ, 4.JAK, EKO 4.JAK
Mgr. Michaela Šůsová
výchovný poradce
ČJL 1.JAK, 2.JAK, 3.JAK, TU-2.a 3.JAK, DĚJ 1.JAK, 2.JAK, EKO 2.JAK, 3.JAK, 2.JEZ, 3.JEZ, OBN 3.JAK, 4.JAK, ESV 1.JEZ, 2.JEZ, 3.JEZ, ZSV 1.JEZ, 2.JEZ, 3.JEZ
Ing. Ladislav Špimer FYZ 1.JAK, 2.JAK, VÝT 1.JAK, 2.JAK, 2.JEZ, 3.JEZ, ZÁA 1.JEZ, MAT 1.JEZ, 2.JEZ, 3.JEZ
Mgr. František Jauris ANJ 1.JAK, 3.JAK, 4.JAK
Lukáš Palečko ANJ 2.JAK, 1.JEZ, 2.JEZ, 3.JEZ
Vít Čmolík TEJ 1.JAK, 2.JAK, 1.JEZ, 2.JEZ, 3.JEZ, PJS 3.JAK, 4.JAK, 1.JEZ, 2.JEZ, 3.JEZ, ORJ 3.JAK, 4.JAK, 1.JEZ, 2.JEZ, 3.JEZ, TEZ 1.JEZ, 2.JEZ, 3.JEZ
Mgr. Milada Mašková
zástupce ředitelky
MAT 1.JAK, 2.JAK, 3.JAK, 4.JAK, TU – 4.JAK + 1.,2.,3.JEZ, CHE 1.JAK, 2.JAK, ZPV 1.JEZ, 2.JEZ, 3.JEZ, VÝK 2.JEZ, 3.JEZ, ZPR 3.JAK
Dana Svobodová CHZ 1.JAK, 3.JAK
Mgr. Markéta Sedláčková TEJ 3.JAK, 4.JAK, CHK 3.JAK, 4.JAK
Ing. Tereza Nágrová CHK 1.JAK, 2.JAK, 1.JEZ, 2.JEZ, 3.JEZ, TU – 1.JAK, CHZ 2.JAK, 4.JAK
Jana Stebelská
vedoucí praxe
TEV 1.JAK, 2.JAK, 3.JAK, 4.JAK, ODV 1.JEZ, 2.JEZ, 3.JEZ, PZJ 1.JEZ, 2.JEZ, 3.JEZ, PZskj – 3.JAK, 4.JAK, PZspj – 1.JAK, 2.JAK
Ing. Bedřich Radimerský NEJ 3.JAK