7. 5. 2020 – Přijímací zkoušky pro tříletý učební obor jezdec a chovatel koní

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
25. 5. 2020 – první řádný termín školní (pohybové) zkoušky
5. 6. 2020 – druhý řádný termín školní (pohybové) zkoušky
19. 6. 2020 – náhradní termín školní (pohybové) zkoušky

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
8. 6. 2020 – řádný termín školní (pohybové) zkoušky
19. 6. 2020 – náhradní termín školní (pohybové) zkoušky

Pozvánka na přijímací zkoušky bude zaslána v průběhu týdne od 11. 5. 2020