21. 1. 2016 – Odborná exkurze

28. 1. 2016 před pololetními prázdninami jedou žáci všech ročníků na odbornou exkurzi
do Prahy. Odjíždíme autobusem ráno v půl šesté, v devět hodin již začínáme na Císařském ostrově na oddělení služební hipologie Policie ČR. Vpoledne se přesouváme do Uhříněvsi
na odbornou přednášku a prohlídku stájí Výzkumného ústavu živočišné výroby. Doma bychom měli být okolo dvacáté hodiny.