31. 1. 2016 – Odborná exkurze

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 jsme se s celou školou vypravili na odbornou exkurzi do Prahy – nejprve  na Císařský ostrov ke státní Jízdní policii, poté do Uhříněvsi na farmu zdejšího Výzkumného ústavu živočišné výroby. Všichni se velmi těšili, naše očekávání však byla mnohonásobně překonána. Jeden ze členů Jízdní policie nás provedl stájí, ukázal nám vybavení policisty i jeho koně potřebné při zásahu, zodpověděl dotazy žáků a s ostatními policisty nakonec předvedl, jak vypadá jejich práce na koních v terénu – v náročných situacích – dělbuchy, otevřený oheň, překážky, prapory apod. Na závěr si naši žáci mohli v rolích figurantů vyzkoušet, jaké to je být členem davu, proti kterému musí Jízdní policie zasahovat. V poledne jsme se přesunuli do Uhříněvsi, kde se nás po obědě ujal pan Stanislav Staněk a provedl nás také stájemi, tentokrát nikoliv koňskými. V rámci předmětu Chovy zvířat měli žáci možnost seznámit se s chovem skotu. I přes občasnou nepřízeň počasí se naše exkurze velmi vydařila.