6. 1. 2016 – Projekt pro zvýšení počtu pracovníků kvalifikovaných pro práci s koňmi

Na základě splněných kritérií / přihláška, vstupní pohovor, vstupní test/  budou zájemci zařazeni v rámci udržitelnosti projektu Poklusem klus k dalšímu vzdělávání (CZ.1.07/3.2.12/05.0022) do vzdělávacího kurzu:
Kurz Ošetřovatel koní
Kurz Jezdec a chovatel sportovních koní
Kurz Chovatel koní
Kurz Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní

Kurzy proběhnou dle dohody se zájemci v průběhu měsíce březen a duben 2016.
Účastníci dalšího vzdělávání budou připraveni svými lektory na zkoušku k získání příslušné profesní kvalifikace u autorizované osoby.
Každý vzdělávací modul bude rozdělen na dvě části (teoretická a praktická). Obě části pak budou probíhat v prostorách jízdárny Jezdeckého klubu a školy Jezdecké akademie – SOŠ. U teoretické části si účastníci mohou zvolit mezi prezenčním a dálkovým studiem formou e-learningu. Jednotlivá školení pro profesní kvalifikace budou rozdělena do 5 dnů, a to v celkové hodinové dotaci 35 hodin na jednu profesní kvalifikaci (1 den = 7 hodin).
Po absolvování kurzu v měsíci březnu, dubnu / dle rozdělení/ se budou konat zkoušky dle hodnotících standardů NSK u schválené autorizované osoby pro dané profesní kvalifikace.
Na základě úspěšného absolvování této zkoušky účastníci dalšího vzdělávání získají Osvědčení o profesní kvalifikaci. Zkoušky budou realizovány v místech s dostatečným materiálně technickým zázemím, a to na adrese Mariánské Lázně 569, jízdárna Krakonoš.

Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový by měl být zaměstnavateli uznáván.

leták

obsahy jednotlivých kurzů

přihláška