9. 3. 2021 – Kurzy jezdectví – podzim 2021

KURZY JEZDECTVÍ NA JEZDECKÉ AKADEMII ML PODZIM 2021

Zahájení kurzu Instruktor jezdectví a Trenér II. třídy v jezdectví podzim 2021 v akreditovaném středisku v Mariánských Lázních bude v sobotu 2. 10. 2021. Ukončení kurzu instruktora předpokládáme nejpozději k 15. 12. 2021, kurz pro trenéry bude ukončen
do 28. 2. 2022.

Kurz pro instruktory trvá dva měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě /tedy
po ukončení sportovní sezony/. Trvá 160 hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 70 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  11 000,- Kč.

Kurz pro trenéry trvá čtyři měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě /tedy po ukončení sportovní sezony/. Trvá 240 hodin, z nichž 143 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 97 hodin praxe, které se vyučují
na jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  15 000,- Kč.

 V ceně je zahrnuto – 160 – 240 lektorských hodin, pronájem prostor pro teoretickou
i praktickou výuku včetně koní a figurantů pro předvádění, studijní materiály, podklady, organizační zajištění, osvědčení, metodické tréninky…

Osvědčení má celostátní platnost, jsme akreditované středisko MŠMT ČR.

Přihlašovat se budete přes JIS, až bude přihlašování otevřeno. V sekci vzdělávání u kurzu instruktor, nebo trenér bude roletka úvodní přihláška a další informace. Podrobnosti k dalšímu vzdělávání dospělých najdete také na našich stránkách www.jezdeckakademie.cz v sekci akreditované středisko.  Zkoušky se konají před komisí ČJF, jejíž představitelé též na kurzech vyučují.

Budete-li cokoliv potřebovat, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 722951560, nebo na mailu zadinovah@seznam.cz, dodám ev. další informace.

Mgr. Hana Zadinová/ vedoucí akreditovaného střediska