4. 3. 2021 – Změna kritérií přijímacího řízení

Ředitelka školy rozhodla o změnách kritérií přijímacího řízení a to takto: Na základě nižšího počtu přijatých přihlášek, než byl předpokládaný počet přijímaných uchazečů, byla zrušena teoretická část školní přijímací zkoušky. Praktická část školní příjímací zkoušky (jízda na koni) byla zachována. Podrobnější informace naleznete na: http://www.jezdeckaakademie.cz/pro-uchazece/kriteria-prijimaciho-rizeni/