9. 2. 2021 – Změny v organizaci maturitní zkoušky 2021

Na webových stránkách školy v části Pro žáky v sekci Maturity byly zveřejněny změny
v organizaci maturitní zkoušky 2021.
Upozorňujeme žáky závěrečného ročníku oboru chovatelství, že došlo ke změnám termínu praktické maturitní zkoušky a k časovému navýšení u didaktických testů.