29. 3. 2023 – Zkoušky základního výcviku jezdce

V sobotu 25. března 2023 proběhl přípravný kurz, na který navazovaly v neděli 26. března zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ). Této akce se zúčastnili i někteří žáci Jezdecké akademie a všichni zkoušku úspěšně dokončili.  Pod vedením odborné komise ve složení Vít Čmolík, Eva Šimáčková a Ivo Kočík účastníci museli prokázat ovladatelnost koně v drezurní a skokové zkoušce, předvedení koně na ruce, bezpečný pohyb na jízdárně při společném opracování a písemný test. Úspěšné složení ZZVJ je výchozím předpokladem pro získání jezdecké licence, ale
do budoucna i pro další vzdělávání např. instruktor, trenér, rozhodčí atd. Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme spoustu úspěchů na závodních kolbištích.