27. 2. 2023 – Zkoušky kurzu Trenér jezdectví II. třídy

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně o víkendu ve dnech
25.a 26. 2. 2023 frekventanti vzdělávacího kurzu Trenér jezdectví II. třídy ukončili své čtyřměsíční vzdělávání složením závěrečné zkoušky. Vzorně a úspěšně vykonali teoretickou, ale i praktickou zkoušku povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci trenér pro ČJF a nově i jako čistou rekvalifikaci v jezdectví, kdy po úspěšném ukončení
vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace
vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, ve znění pozdějších
předpisů obdrželi rekvalifikaci  Trenér jezdectví. Teoretická část se skládala z obsáhlé
písemné a ústní zkoušky. Praktická část pak obsahovala tréninkovou hodinu, popis koně, drezurní úlohu a parkur. Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně
a v prostorách školy Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně. Hlavním komisařem byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík a pan Ondřej Nágr a Bc. Jana Stebelská.

Úspěšně ukončilo 17 nových trenérů, kteří do akreditovaného střediska za vzděláváním dojížděli z celé republiky, byli vzorně připraveni ve všech částech zkoušky.

Přejeme všem úspěch v jejich činnosti a máme radost, že si i trenéři zvyšují vzdělání.

V sobotu 25. 2. 2023 zároveň ukončilo závěrečnou zkouškou dalších 6 instruktorů, kteří měli tu výsadu, že byli při zkouškách „vedeni a trénováni“ právě trenéry z kurzu.

Všem blahopřejeme.

Za akreditované středisko, Zadinová