27. 9. 2018 – Kritéria mladých koní

Dne 27. 9. 2018 v dopoledních hodinách se konala v Nebanicích kritéria mladých klisen. Žáci
2. ročníku studijního oboru a žáci 2 a 3. ročníku učebního oboru se účastnili v rámci odborné praxe těchto kritérií nejen jako diváci, ale někteří i jako technický personál.
V průběhu dopoledne majitelé a chovatelé předvedli čtyři krásné mladé klisny, které si hravě poradily ve skoku volnosti, pod sedlem i v obdélníku. Celou akci podtrhovalo nádherné počasí.