7. 10. 2018 – Enviromentální výchova

V pátek 5. 10. 2018 se žákyně 1., 2. a 3. ročníku oboru Chovatelství zúčastnily ekologického výukového programu Tajemné rašeliniště Tajga. Jednalo se o terénní program na trase národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. Tématem byl ekosystém rašeliniště, jeho využití člověkem
a ochrana. Žákyně viděly provázanost života lidí s tímto místem, vyzkoušely si výzkum v terénu
a mohly uplatnit své výtvarné umění. Počasí bylo poněkud chladné, ale slunečné.