23. 1. 2023 – Závěrečné zkoušky kurzu Instruktor jezdectví

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně se konaly ve dnech 20.-22. 1.2023 závěrečné zkoušky vzdělávacího kursu Instruktor jezdectví. Frekventanti, kteří se ke zkoušce přihlásili přes Jednotný informační systém JIS ČJF, museli úspěšně složit teoretickou, ale i praktickou zkoušku povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci Instruktor jezdectví. Teoretická část se skládá z písemného testu / 64 otázek/ a ústní zkoušky. Praktická část pak obsahuje vedení hodiny, lonžování, drezurní úlohu
a parkur. Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně a v prostorách školy Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně. Hlavním komisařem byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík a pan Ondřej Nágr.
Úspěšně ukončilo 23 nových instruktorů, kteří byli vzorně připraveni v obou částech zkoušky.
Přejeme všem úspěch v jejich činnosti a máme radost, že se jim zkouška podařila.
Za akreditované středisko, Zadinová