25. 1. 2023 – První pomoc pro začátečníky

Žáci Jezdecké akademie se 25. ledna 2023 zúčastnili preventivní vzdělávací akce První pomoc pro začátečníky. Lenka Trochová Dis. žáky formou přednášky kombinované s praktickými ukázkami a nácvikem seznámila s jednoduchými a přitom účinnými pravidly, jejichž včasné
a správné použití může v některých situacích zachránit život.
Žáci se dozvěděli všechny základní informace o poskytování první pomoci, jak nejlépe předcházet úrazům při práci s velkými zvířaty a jak případně vyhledat potřebnou pomoc
při úrazu. Sami si zkusili zafixovat bezvědomého ve stabilizované poloze, proběhl nácvik správné techniky nepřímé masáže srdce.
Děkujeme za užitečné informace a doufejme, že získané poznatky nebudeme muset nikdy použít.