22. 10. 2015 – Výlov Regentu

22. 10. 2015 se žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili odborné exkurze Výlov rybníka Regent u Chodové Plané. V rámci předmětu chov zvířat absolvovali také odbornou přednášku na téma Chov
a zpracování ryb. Za fotografie děkujeme Ing. Špimerovi.