1. 11. 2015 – Už jsme z Anglie doma

Ve dnech 21. – 27. 10. 2015 jsme se v rámci projektu Výzva 56 – Podpora výuky cizích jazyků zúčastnili jazykově – vzdělávacího pobytu ve Velké Británii.

První den jsme věnovali Stratfordu nad Avonou – historickému městu, kde se narodil největší anglický dramatik William Shakespeare. Formou několika workshopů jsme se seznámili se základními fakty (i domněnkami) o jeho životě, poznali jsme základní rysy jeho divadelních her a navštívili jeho rodný dům. Den jsme zakončili návštěvou Harvard House.

Naše další kroky směřovaly na dostihové závodiště v Cheltenhamu, jehož návštěvu jsme zahájili prohlídkou s průvodkyní. Přesto, že hlavní dostihová sezóna už skončila a počasí bylo „typicky anglické“, atmosféra byla naprosto nepopsatelná. Napětí před závodem, několik strhujících minut samotného dostihu a v jeho závěru bouře na tribunách nám ukázaly, v čem spočívá přitažlivost dostihového sportu.

Historické město Gloucester, na jehož okraji jsme bydleli, nám předvedlo svou nejlepší tvář. Pan průvodce v historické katedrále byl nesmírně milý a trpělivý a vůbec neměl problémy s našimi jazykovými nedostatky. Při prohlídce města jsme stihli obejít všechna důležitá místa. Návštěva doků a návrat patrovým autobusem den krásně završily.

Poslední den pobytu jsme strávili v univerzitním městě Oxford. S průvodkyní jsme prošli část univerzity Christ Church, seznámili se se základními pravidly života studentů. Velmi nás potěšilo, že ze zhruba 22 000 studentů je aspoň 45 z České republiky.

Pobyt jsme si všichni moc užili, příště musíte jet určitě s námi!
Za fotografie děkujeme Nikole Kováříkové, žákyni 3.JAK.