2. 6. 2023 – Kurz Asistent v hiporehabilitaci

V letošním školním roce byl na Jezdecké akademii – SOŠ poprvé zařazen do výuky předmět hiporehabilitace. S hiporehabilitací žáky školy seznámila Eva Otradovcová, DiS. K závěru školního roku tři žáci úspěšně absolvovali kurz Asistent v hiporehabilitaci a získali certifikát vydaný Českou hiporehabilitační společností ČHS, jejímž hlavním cílem  je podporovat kvalitní a bezpečnou hiporehabilitační praxi se zaměřením na zlepšení kvality života dětí a dospělých se zdravotním znevýhodněním, s Evou Otradovcovou uspořádala kurz poprvé v západních Čechách, a to
v JK Otradovec, který se nachází v blízkosti naší školy. Gratulujeme úspěšným žákům k získání certifikátu a věříme, že je téma „Hiporehabilitace „, jež v sobě skrývá několik oborů, kde odborník využívá pohyb koňského hřbetu nebo prostředí koně v souladu s rehabilitačním plánem
v rámci terapie, další možností rozvoje, o kterou se žáci z naší školy mohou do budoucna zajímat.