5. 6. 2023 – Virtuální realita

V rámci lektorského programu společnosti Calliditas bylo studentům, prostřednictvím virtuální reality, představeno téma úspory energií, environmentu a ochrany našeho zdraví.
Ocitáme se ve virtuálním výzkumném institutu s cílem dozvědět se co nejvíce o vnitřním prostředí budov a možnostech, jak ho ovlivňovat.
V projektu jde primárně o pochopení provázanosti jednotlivých technologií s energetickou úsporu a vlivem na přírodu a na naše zdraví. Vzdělávací modul má také prostřednictvím přímého zážitku ve virtuální realitě podnítit zájem studentů o ekologická, energetická a zdravotní témata ve svém nejbližším okolí – doma, ve škole, u prarodičů a vnímání těchto oblastí jako příležitosti pro zlepšení současného stavu planety.