17. 12. 2016 – Prevence závislostí, první pomoc

V úterý 6. 12. 2016 proběhla v klubovně Jezdeckého klubu Mariánské Lázně přednáška na téma Prevence závislostí, první pomoc. Žáci školy ubytovaní na privátním ubytování a někteří vyučující strávili zajímavý večer se zdravotníky neziskové organizace TRAICONT RESCUE. Nejprve jsme vyslechli spoustu zajímavých a znepokojivých informací o nejužívanějších drogách (alkohol, marihuana, pervitin), shlédli odpudivé fotografie varny pervitinu doplněné o poutavý výklad
a na vlastní kůži vyzkoušeli brýle simulující účinky těchto drog.

Následoval kurz první pomoci spojený s praktickým nácvikem některých situací. Žáci poskytovali masáž srdce zdravotnické figuríně, ošetřovali si navzájem zlomeniny a zastavovali různé typy krvácení. Vyzkoušeli si, že poskytnout kvalitní první pomoc vůbec není fyzicky jednoduché, je potřeba síla, výdrž a určitá zručnost. Na závěr se seznámili s bezpečným chováním ve stáji
a při vyjížďkách na koni.

Celý večer rychle utekl a my doufáme, že tato akce nebyla poslední a brzy si podobnou zopakujeme.