15. 12. 2016 – Investice do rozvoje vzdělání

Akreditované středisko Mariánské Lázně pod hlavičkou Jezdecké akademie – střední odborné školy Mariánské Lázně s.r.o. prostřednictvím projektu Zavedení vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání na Jezdecké akademii Mariánské Lázně zahájilo dne
1. 10. 2016 další z akreditovaných kurzů Instruktor jezdectví a Rozhodčí jezdeckých soutěží. Kurzy zahájilo 11 instruktorů, jeden trenér a dokončovalo 24 rozhodčích.

Zkoušky pro získání kvalifikace Instruktor jezdectví se konaly v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně ve dnech 9. a 10. 12. 2016, tak jak schválil výkonný výbor České jezdecké federace.
Přejeme všem úspěšným absolventům, nechť je osvědčení k užitku.
Těší nás zájem o vzdělávání dospělých v “ koňském “ světě.

Za realizační tým, Zadinová