12. 12. 2022 – Virtuální akademie

V pondělí 12. 12. 2022 se žáci a vyučující Jezdecké akademie zúčastnili unikátního projektu zaměřeného na využití virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání, který zajišťovala Calliditas Edutainment.
V rámci Virtuální Akademie jsme se seznámili s technologií, která je skvělým vzdělávacím prostředkem. Ukázali jsme si prostředí, které předávané informace mění na zážitek, zvyšuje jejich srozumitelnost a zapamatovatelnost a umožňuje žákům vyzkoušet si náročné úkoly beze strachu z chyb a případných důsledků. Virtuální realita dává školám možnost děti opět něčím nadchnout, přilákat jejich pozornost a zvýšit motivaci. Součástí projektu byly aktivity věnované kritickému myšlení, nebo enviromentální výchově.