16. 12. 2022 – Maturitní show

Žákyně závěrečného ročníku studijního oboru chovatelství si pro rodiče, vyučující a spolužáky připravily tradiční maturitní show. Po dvouleté odmlce způsobené covidovou epidemií
pod vedením vyučujících praxe Bc. Jany Stebelské a paní Martiny Skalické natrénovaly čtverylku a krásně sladily koňský pohyb s hudbou. Přejeme jim všem, ať podobná pohoda a klid panuje také při maturitní zkoušce.