11. 4. 2016 – Poklusem klus k dalšímu vzdělávání

Poklusem klus k dalšímu vzdělávání
Díky vytvoření vzdělávacích modulů k profesním kvalifikacím spadajícím pod úplnou profesní kvalifikaci Jezdec a chovatel koní Jezdecká akademie Mariánské Lázně jako akreditovaná osoba proškolila v měsíci březnu 2016 nové účastníky dalšího vzdělávání. Jednalo se
o udržitelnost projektu: Poklusem klus k dalšímu vzdělávání (CZ.1.07/3.2.12/05.0022), který organizovala Jezdecká akademie, střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o, Mariánské Lázně 569 vloni a poskytovatelem dotace byl Karlovarský kraj. Projekt byl financován evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR.
Účastníci vzdělávání byli připraveni na složení zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. Po úspěšném složení této zkoušky dne 8. 4. 2016 účastníci obdrželi celostátně platné Osvědčení o profesní kvalifikaci.
Jejich motivací bylo jistě získání či prohloubení svých stávajících znalostí, zvýšení své osobní kvalifikace, získání celostátně platného Osvědčení o profesní kvalifikaci, další uplatnění u svých zaměstnavatelů, či nalezení nové práce.
Blahopřejeme všem, kteří zkoušky úspěšně před akreditovanou osobou úspěšně vykonali!