15. 4. 2016 – Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitelka  školy  k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Přihláška se podává  na adresu střední školy nejdéle do 26. 4. 2016. Přihlášku lze podat  na tiskopisu zveřejněném na webových stránkách školy. Přihláška se i pro další kola vyplňuje
(a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako u prvního kola.

Přijímací zkouška se bude konat dne 13.5.2016.