7.1.2014 – Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2014-2015

Kritéria a podmínky přijímacího řízení
školní rok 2014/2015
pro studijní a učební obor:

Přijímací řízení proběhne v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně,
353 01 Mariánské Lázně 569.
Pozvánky budou zaslány.

DENNÍ STUDIUM obor 41-43M/02 Chovatelství – chov koní a jezdecký sport
STUDIJNÍ OBOR ČTYŘLETÝ/ STUDIUM  UKONČENO  MATURITNÍ  ZKOUŠKOU/

První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na středu 23. dubna 2014 .
Druhé kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na pátek 2. května 2014 .
Přijímací řízení se skládá: z části praktické – pohybová zkouška ( jízda na koni)
z části teoretické ( test z českého a cizího jazyka )

  • přijetí ovlivňuje průměrný prospěch z osmé a z prvního pololetí deváté třídy (do 2,0) -poté bez teoretické zkoušky
  • přijetí také ovlivňuje, má-li žák licenci – poté bez praktické zkoušky
  • lékařské potvrzení o dobrém zdravotním stavu

 

DENNÍ STUDIUM obor 41-43H/02 Jezdec, chovatel
UČEBNÍ OBOR TŘÍLETÝ / STUDIUM  UKONČENO  ZÁVĚREČNOU  ZKOUŠKOU  S  VYDÁNÍM  VÝUČNÍHO  LISTU/

První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na středu 23. dubna 2014 .
Druhé kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na pátek 2. května 2014 .
Přijímací řízení se skládá ze splnění těchto podmínek: ukončení základního vzdělání, lékařsky potvrzená zdravotní způsobilost, přihláška ke studiu

 

Kritéria a podmínky přijímacího řízení
školní rok 2014/2015
pro nástavbový obor:

Přijímací řízení proběhne v prostorách školy Jezdecké akademie Mariánské Lázně
na adrese Plzeňská 608.
Pozvánky budou zaslány.

DENNÍ STUDIUM obor 41-43L/52 Trenérství dostihových a sportovních  koní
Nástavbový obor
Pouze pro absolventy SOU
První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na úterý  29. dubna 2014
Druhé kolo přijímacího řízení je stanoveno na pátek 9.května 2014
Přijímací řízení se skládá: z části teoretické ( test z českého a cizího jazyka )

DÁLKOVÉ STUDIUM obor 41-43L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní
Nástavbový obor
Pouze pro absolventy SOU
První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na úterý  29. dubna 2014
Druhé kolo  přijímacích zkoušek je stanoveno na pátek 9. května  2014
Přijímací řízení se skládá: z části teoretické ( test z českého a cizího jazyka )
—————————————————————————————————————————PŘIHLÁŠKY PRO STUDIUM UČEBNÍHO OBORU DORUČTE NA ADRESU ŠKOLY
DO 15. 3. 2014. PRO STUDIUM NÁSTAVBOVÉHO OBORU SE PŘIHLÁŠKY PODÁVAJÍ
DO 20. 3. 2014./  PŘIHLÁŠKY POUZE NA FORMULÁŘI SEVT, DOSTANETE NA ZŠ, NEBO
KE STAŽENÍ ZE STRÁNEK MŠMT ČR /

Do prvních ročníků bude přijato maximálně 30 studentů.

Oznámení výsledků přijímacího řízení:
Pořadí uchazečů bude zveřejněno následně po PŘ a vyvěšeno 2. den po zkouškách na nástěnce ve škole.
                                                     Kritériem je vyhraněný zájem o obor!