28. 6. 2020 – Úspěšná spolupráce se Svazem soukromých chovatelů koní

V období mimořádných opatření oslovil Jezdeckou akademii pan Daniel Toušek ze Svazu soukromých chovatelů koní (SSCHK) s nabídkou bezplatného přístupu na webové stránky Školícího centra SSCHK pro všechny vyučující a žáky školy.

Po jednoduché registraci měli všichni k dispozici ve dvaceti čtyřech kurzech bezpočet lekcí, videí a fotografií. Vyučující odborných předmětů – chov koní, teorie jízdy, pravidla jezdeckého sportu – po celé čtvrté čtvrtletí školního roku využívali bohatou nabídku odborných a perfektně zpracovaných materiálu k zadávání samostudia. Tyto podklady na velice dobré úrovni také žákům posledních ročníků posloužily k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky a pomohly jim ukončit studium s výbornými výsledky z odborných předmětů.

Věříme, že v minulých měsících byla nastartována dobrá spolupráce a těšíme se na další. Všem zájemcům o koně (amatérům i profesionálům) vřele doporučujeme navštívit stránky http://www.vzdelavani.chov-koni.cz/ , každý na nich najde mnoho nových a podnětných informací.