24. 2. 2023 – Preventivní akce Policie České republiky

Žáci Jezdecké akademie se v tomto týdnu zúčastnili preventivních akcí organizovaných Policií
České republiky.
Pro 1. a 2. ročníky byla připravena přednáška na téma Kyberšikana, pro 3. a 4. ročníky
přednáška na téma Alkohol a drogy za volantem.
Nadpraporčice Julie Gladavská a její kolegyně seznámily žáky s nejčastějšími problémy, riziky
a prohřešky v těchto oblastech včetně možných trestních postihů, které za ně hrozí.
Akce se vydařila, příští rok se rádi zúčastníme další.