23.2.2014 – Dokončení kurzu Trenér jezdectví II. třídy 2013/2014

Škola z nabídky dalšího vzdělávání pro oblast trhu dokončila kurz -Trenér jezdectví II. třídy.

Ve víkendových seminářích v celkovém rozsahu 240 hodin ukončili závěrečnou zkouškou před komisí dne 15. 2. 2014 tři noví trenéři, kteří obdrželi osvědčení o odborné způsobilosti z rukou pana prezidenta ČJF Ing. Jaroslava Pecháčka.

Práce trenéra se odráží na výkonnosti dvojice jezdec a kůň. Celková kvalita trenérů obecně pak ovlivňuje úroveň jezdeckého sportu, je proto dobře, že další trenéři získali pedagogické, metodické a praktické znalosti, nutné pro výkon funkce a trénink.

Blahopřejeme novým trenérům a přejeme mnoho úspěšných jezdců a koní.